Våra medarbetare

Mats Brager

Mats, som är Dipl. Samtalscoach, Dipl. Organisationskonsult, Dipl. UL-handledare och Certifierad Change Management Practitioner har sin bakgrund i IT-Branschen.

Med över 20 års erfarenhet som chef och ledare – från liten entreprenörsverksamhet till stort bolag i en global struktur och internationell miljö – har Mats både lång erfarenhet och god förståelse för organisationsutveckling och affärsverksamhet. Mats är driven och målinriktad och har känsla för affären såväl som förståelsen att god företagskultur, engagerade ledare och medarbetare är avgörande för ett företags framgång.

Tror på att öppen, ärlig dialog och empatisk kommunikation är nyckeln till goda mänskliga relationer, trygghet och engagemang.

Motion och träning är viktiga inslag i Mats liv, övertygad om att träning och motion bidrar till god livskvalitet och har positiva effekter på både självkänsla och prestation. Mats fyller också gärna på med energi i Stockholms skärgård på fritiden.

E-post: Mats.Brager@humanova.com

Fler medarbetare