Svårt att se möjligheter

Ibland är det svårt.

Svårt att se möjligheter snarare än att fokusera på hinder. Känner du igen dig?
Coaching handlar om att få hjälp och stöd att se möjligheter och ta sig förbi de upplevda hindren.

Det är mänskligt att ibland fastna i ett tunnelseende, i gamla mönster och vanor och att inte lyckas se lösningar för en specifik utmaning eller situation. Det är också mänskligt att känna behov av stöd och hjälp för att utvecklas.

Alla som arbetar i ett företag ska prestera för att nå önskat resultat. Vi kan alla öka vår prestation. Men för att öka vår prestation behöver vi utvecklas genom lärande och genom att reflektera över vårt sätt att förhålla oss till oss själva, vår omgivning och de utmaningar som vi möter i vardagen.

För att förändra invanda mönster och på så sätt utveckla din potential och din prestation behöver du avsätta tid för just reflektion, och inte minst så måste du vilja förändras! Trots vilja så kan det ibland upplevas svårt och då kan du behöva stöd i din förändringsprocess.

Det kanske händer att du får ”goda” råd från din omgivning, kanske från en överordnad, kring hur du bäst ska lösa saker. Ibland kan du till och med få rena uppmaningar att prestera bättre! Omvänt kanske du inte alltid får den uppmuntran och det stöd som motiverar dig att prestera bättre genom att utforska och plocka fram dina inneboende resurser och genom att finna dina egna lösningar.

Att anlita en coach är ett bra sätt att få just det stöd som behövs för att utveckla din potential och själv finna lösningar. Coachingens grund är nämligen att hjälpa individen att hitta sitt eget sätt att utvecklas och nå mål.

Coachens viktigaste uppgift är att lyssna. Coachen lyssnar på det du säger och framförallt på det du inte säger. En annan uppgift som coachen har är att ställa frågor som ”tar dig inåt” och skalar av alla lager av egna invändningar och tvivel på din egen förmåga. Alla de lager som utgör hinder för förändring och personlig utveckling. Coachens frågor leder dig till ökad medvetenhet, ett uppvaknande och hjälp till att mer effektivt använda din förmåga att nå dina mål.

När du själv kommer på hur du vill göra för att lösa ditt upplevda problem, oavsett det handlar om förändrat beteende, attityd eller arbetssätt, så ökar din motivation att lösa det. Gå till dig själv – får du samma positiva känsla och uppstår samma motivation när någon annan säger till dig hur du ska göra?

En coach hjälper dig att tydliggöra mål – det önskade läget – identifiera och synliggöra dina upplevda hinder och hjälpa dig att hitta och plocka fram dina inneboende resurser. Resurser som hjälper dig att ta dig förbi hindren och nå målet. Ni börjar med att tillsammans klargöra nuläget och sätta målet. Upplägget kan vara allt ifrån att ni träffas en gång i månaden till att träffas en gång i veckan under en tidsperiod.

Coaching handlar om att få stöd och uppmuntran, att se möjligheter och samtidigt inte blunda för verkligheten och utmaningar.

Coachen har kunskap om processen och följer dig genom tvivel, upplevda hinder och motstridiga känslor när du har bestämt dig för att du vill förändra något. Coachingen ger dig utrymme och stöd att reflektera, att göra medvetna val och genom det hitta din egen väg.

Vad behöver du reflektera över och tänka på innan du bestämmer dig för att anlita en coach?

Innan du ens börjar leta efter en lämplig coach så är det klokt att du ställer dig frågan, vad vill jag med en coach? Vad är mitt syfte och mål?

Om du inte är 100% klar på exakt vad det är du vill så kan det vara det första du klargör tillsammans med din coach – och då blir det ett mål vid det första samtalet.

Det är också viktigt att du har klart för dig att du själv har ansvar för att göra jobbet med din egen utveckling. Det kan vara lätt att frestas att tänka att ”bara jag går till en coach så kommer hon eller han lösa alla mina problem”. Men coaching handlar som sagt inte om att din coach berättar för dig vad det är du ska göra och hur du ska hantera dina upplevda utmaningar och hinder. Coaching handlar om att få stöd och hjälp att se möjligheter och att ta dig förbi de upplevda hindren.

Du och din coach har ett gemensamt ansvar och resultatet speglas mycket av din egen insats. Det är viktigt att vara medveten om det och att förändring inte är en ”quick fix” – förändring sker över tid och genom medvetet arbete.

Är du är villig att ta din del av ansvaret och beredd att avsätta tid för att med stöd göra de förändringar som krävs så kommer du också nå resultat!

Mats Brager
Konceptansvarig Coaching/Handledning

Läs fler bloggar här