Mindre stress och mer produktivitet

Vad skulle mindre stress och mer produktivitet i chefsleden kunna bidra till i din affärsverksamhet?

Tanken att anlita någon som kan hjälpa dig att bygga muskler, eller allmänt förbättra din fysiska kapacitet i gymmet kanske inte känns så främmande för de flesta i dag. Det var det möjligen för några decennier sedan. Väldigt många företag erbjuder också sina anställda möjligheter till träning och hjälp som t ex rådgivning kring träning och hälsa i dag.

Men tanken att erbjuda avdelningschefer/ledare i organisationen en extern coach som kan stötta och hjälpa en chef eller en grupp personer att mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål, fatta viktiga beslut och samtidigt hantera stress, kanske är mer avlägsen. Vad skulle mindre stress och mer produktivitet i chefsleden kunna bidra till i din affärsverksamhet?

När jag läser om hur trenderna ser ut inom coaching i näringslivet och vilken utveckling experterna förutspår de närmaste åren så inser jag att behovet av, och önskan om, coaching kommer att öka enormt.

Det har gjorts studier och publicerats många olika rapporter under åren som verifierar hur coaching av ledare i organisationer leder till utveckling och ökad produktivitet och som en produkt av detta ett bättre affärsresultat.

Redan för över 20 år sedan redogjorde t ex Gerald Olivero, Denise Bane & Richard Kopelman, i sin studie och rapport “Public Personnel Management” för att företag som erbjöd sina chefer ledar-utbildning kunde mäta 22.4% produktivitetsökning medan en kombination av ledarutbildning och sk executive coaching visade en produktivitetsökning med hela 88%.

Och enligt Fortune Magazine så är ett konservativt estimat av den monetära ROI’n av coaching i snitt mer än sex gånger kostnaden för coachingen.

Det finns alltså en bevisad ROI i satsning på coaching och handledning.

Ökningen av certifierade/auktoriserade coacher speglar den förutspådda utvecklingen av behovet av coaching, tänker jag. Och coaching blir allt vanligare som ett komplement till ledarskapsutbildningar som t ex Försvarshögskolans Utvecklande Ledarskap (UL) noterar jag.

Att ställa insiktsfulla frågor för att hjälpa människor att nå sina mål kommer alltid att vara centralt för bra coaching. Men är det tillräckligt i ett ledarskapssammanhang?

När jag studerar trenderna inom coaching noterar jag också att efterfrågan på coacher ökar från företag som själv ”varit där, sett det, gjort det”. D v s coacher som själv har erfarenhet från topp- eller linjechefsbefattning eftersom de antas vara bättre skickade att hjälpa andra ledare tack vare den egna erfarenheten och förståelsen för rollens utmaningar än coacher som inte har denna erfarenhet.  Experterna menar också att vi dessutom kommer att se att fler och fler företag efterfrågar coacher med erfarenhet från den egna branschen, d v s med både djup bransch- och ledarskapserfarenhet.

Summerat så blir min ”spaning” att anlita en coach i ett ledarskapssammanhang och som ett komplement till ledarskapsutbildning kommer att bli naturligt och en del i strategin för företag som vill ”ligga i framkant” och som förstår att inte se coaching bara som en kostnad och en reaktiv åtgärd när det är ”någon chef som inte presterar”, utan som en proaktiv insats, investering och ett stöd för individens egen utveckling och för ett förbättrat affärsresultat.

Mats Brager
Konceptansvarig Coaching/Handledning

Läs fler bloggar härFölj oss gärna på LinkedIn