Teamcoaching – en resa mot gemensam potential

I dagens komplexa arbetsmiljö är teamcoaching en kraftfull metod för att förena grupper och fokusera deras insatser mot gemensamma mål. I denna artikel utforskar vi teamcoaching genom en intervju med Malin Avalon Engquist, senior ledarskapskonsult samt konsultchef på HumaNova Ledarskap. Vi diskuterar målen för en teamcoach, utmaningarna i praktiken och betydelsen av teamcoaching för organisationers framgång. Upptäck hur teamcoaching främjar samarbete, tillit och öppenhet för att låsa upp gruppens fulla potential och skapa meningsfulla förändringar i dagens arbetsmiljö.

Teamcoaching är en kraftfull metod som strävar efter att föra grupper samman, öka deras motivation och fokusera deras insatser mot gemensamma mål. Genom att skapa tydliga roller, förbättra kommunikationen och främja samhörigheten inom gruppen, kan en coach hjälpa till att öka produktiviteten och prestationen. Vi har intervjuat Malin Avalon Engquist, som förutom att vara konsultchef för HumaNova ledarskap även är utbildad ICF certifierad ledarskapscoach samt teamcoach.

Vad är din syn på teamcoaching och dess roll i dagens arbetsmiljö?

Teamcoaching är en metod för att främja samarbete och utveckling inom grupper och organisationer. I dagens snabbrörliga arbetsmiljö är det avgörande att grupper kan anpassa sig och samarbeta effektivt för att möta förändringar och utmaningar. Teamcoaching ger grupper verktygen och stödet de behöver för att uppnå sin fulla potential och arbeta mot gemensamma mål.

Vilka är de primära målen för en teamcoach, och hur arbetar du för att uppnå dem?

Ett av de primära målen för en teamcoach är att skapa en miljö där varje individ i gruppen känner sig fullt engagerad och värdefull. Detta innebär att lyssna aktivt på gruppens behov, främja ömsesidig respekt och tillit, och skapa tydliga mål och strukturer för att guida gruppen framåt. Genom att använda olika coachingtekniker och verktyg kan jag stödja gruppen i att utveckla sin dynamik och samarbetsförmåga.

Hur skiljer sig teamcoaching från andra former av grupputveckling, som teambuilding eller teamutbildning?

Teamcoaching fokuserar på att samarbeta med gruppen för att maximera dess potential och nå gemensamma mål. Till skillnad från teambuilding, som ofta är inriktad på att förbättra relationer inom gruppen genom olika aktiviteter, och teamutbildning, som syftar till att öka medlemmarnas kunskaper och färdigheter, innebär teamcoaching en kontinuerlig process som integrerar både gruppdynamik och individuell utveckling.

Vilka utmaningar står en teamcoach inför, och hur hanterar du dem i din vardag?

Utmaningar är en naturlig del av teamcoaching-processen. En av de största utmaningarna är att skapa en miljö där alla känner sig trygga att dela sina tankar och idéer. Det kräver tålamod, lyhördhet och förmåga att hantera konflikter och motstånd. Jag arbetar genom att skapa en atmosfär av öppenhet och tillit där alla känner sig sedda och hörda.

Vilka är de viktigaste färdigheterna för en teamcoach, och hur utvecklar du dem i din praktik?

För att lyckas som teamcoach krävs flera olika färdigheter. Det är bland annat förmågan att skapa tydliga ramar, lyssna aktivt, ställa relevanta frågor, ge och ta emot feedback, styra gruppen när det behövs, utmana gruppen att växa och utvecklas, samt att kunna inleda och avsluta arbetsprocesser på ett konstruktivt sätt. Jag utvecklar mina färdigheter genom kontinuerlig träning, utbildning och reflektion.

Hur ser du på framtiden för teamcoaching och dess betydelse för organisationers framgång?

I en tid där organisationer strävar efter att skapa hållbara och effektiva team är teamcoaching en oumbärlig resurs. Genom att investera i teamutveckling och stödja grupper i att nå sin fulla potential kan organisationer skapa en stark grund för framgång och tillväxt. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med team och hjälpa dom att uppnå sina mål och skapa meningsfulla förändringar. Teamcoaching är inte bara en metod, det är en filosofi som främjar samarbete, tillit och öppenhet inom grupper och organisationer. Genom att skapa en trygg och stödjande miljö kan teamcoaching hjälpa grupper att övervinna utmaningar, maximera sin potential och nå sina gemensamma mål. Med rätt kompetens och engagemang kan en teamcoach vara en kraftfull drivkraft för förändring och tillväxt i dagens arbetsmiljö.

Kontakta ossFölj oss på LinkedIn

 

HumaNova Ledarskap

Vi vänder oss till företag och organisationer som tror på att personligt växande, hos såväl ledare som medarbetare, är en bidragande faktor till framgång. De utvecklingsprogram och skräddarsydda lösningar vi erbjuder bygger på samlad erfarenhet, beprövade metoder och kraftfulla verktyg. Flera är evidensbaserade och bygger på forskning – som exempelvis Utvecklande ledarskap och Strategiskt ledarskap vilka har förankring i Försvarshögskolans modeller. Eftersom inget företag är det andra likt skräddarsyr och anpassar vi våra utvecklingsinsatser och förändringsuppdrag efter de behov som finns snarare än går efter givna mallar. Hittills har närmare hundra olika företag och organisationer valt att utvecklas med hjälp av oss.