Våra medarbetare

Malin Avalon Enquist

Konsultchef

Malin ansvarar för verksamheten inom HumaNova Ledarskap. Hon jobbar själv med uppdrag inom Coaching, Ledarskaps- och Teamutveckling. Är Certifierad ICF/PCC samt Diplomerad ICF Teamcoach. Har 25 års erfarenhet inom affärsnära HR, ledarskap, lärande, affärsutveckling, kommunikation och marknad. Malin skriver för Förvaltarforum som expert inom ledarskapsfrågor. Reflektion och inspiration hämtar hon gärna från naturen, ute på tur med egna gruppresor, på en hästrygg, i skidbacken eller på golfbanan. Malin bor i Falsterbo, Malmö och på Mallorca.

E-post: Malin.a.engquist@humanova.com