Våra medarbetare

Malin Avalon Enquist

Konsultchef HNL

Malin ansvarar för verksamheten inom HumaNova Ledarskap. Hon jobbar även med egna uppdrag inom Coaching, Ledarskaps- och Teamutveckling. Är certifierad ICF/PCC Ledarskapscoach och Diplomerad ICF/ACTC Teamcoach.

Malin har 25 års erfarenhet inom affärsnära HR, ledarskap, lärande, affärsutveckling, kommunikation och marknad. Och hon skriver för Förvaltarforum som expert inom ledarskapsfrågor.

Reflektion och inspiration hämtar hon gärna från naturen, ute på tur med egna gruppresor, på en hästrygg, i skidbacken eller på golfbanan.

malin.a.engquist@humanova.com