Affärsutmaningar

Ser du skogen eller bara alla träd?

Som chef och ledare vid företaget jag hade ansvar för blev jag ofta uppslukad av vardagen. Jag förmådde inte att ”lyfta blicken” och se saker tydligt och tänka klart. Jag reflekterade sällan kring mina egna beteenden och konsekvenserna av dem.

I en hårt konkurrensutsatt bransch, med höga krav ”uppifrån” och egna ambitiösa mål kände jag ofta att jag inte räckte till och att det inte fanns tid för mina egna reflektioner.

Det var nog inte bara jag som kände så förresten – alla i ledningsgruppen hade liknande utmaningar och samma tuffa krav på sig. Ofta hamnade vi i samma gamla hjulspår och hade inte ens förmågan att hjälpa varandra att se lösningar och nya möjligheter.

Det handlade inte bara om affärsutmaningar – för mig handlade det också ofta om egna utmaningar som chef och ledare för andra medarbetare.

Jag brottades ofta med tankar som; Gör jag rätt? Duger jag som chef? Vilka drivkrafter och styrkor har jag egentligen och utnyttjar jag dem på ett bra sätt för mig själv och för mina medarbetare. Räcker de för att vi ska nå organisationens mål? Eller, kopplar jag bara på ”autopiloten” och agerar på de känslor som ”bubblar upp” inom mig? Och vad blir resultatet av det?

Så var det för mig. Och för oss. Hur är det för dig och för er?

Att anlita en extern coach eller handledare är ett utmärkt sätt för ledare och medarbetare att ge sig själva möjligheten att stanna upp och reflektera. Det är en hjälp för att leda dig själv och andra. En hjälp att titta på dina egna beteendemönster och hur de leder till konsekvenser i arbetet – och i livet som helhet.

I coaching får du stöd att lösa problem och fokusera på framtiden, mål och visioner. Personliga och/eller organisatoriska hinder synliggörs och det ger möjlighet till konkreta åtgärder och lösningar. Ofta har du svaren inom dig. Det handlar ibland bara om att någon ställer de ”rätta” frågorna. Utifrån erfarenheter, upplevelser, utmaningar och frågeställningar i relation till yrkesrollen får du tillgång till fler perspektiv och nya lösningar och möjligheter. Ytterst är syftet med coachingen att använda din ökade medvetenhet till att ta ett ännu större ansvar för din egen och därmed organisationens utveckling.

För att stödja t ex ledningsgruppens utveckling, kan ni anlita en extern handledare som faciliterar era möten och hjälper gruppen att fokusera på samspelet och relationerna. Det utvecklar gruppens kollektiva förmåga att lösa problem och att jobba fokuserat mot gemensamma mål. Agendan för möten utformas utifrån gruppens och deltagarnas behov. Ibland kan mötestiden fördelas så att alla får egen stund att vara i fokus. Vid ett annat tillfälle kan man formulera och komma överens om ett specifikt tema. Var och en bidrar med sina erfarenheter utifrån sin egen situation.

Jag tänker att det här med coaching eller handledning är lite som att ha en ”personlig tränare” som hjälper till att formulera målen – önskat läge, identifiera upplevda hinder, se och plocka fram styrkor och bidra med energi för att komma förbi hindren! Allt sammantaget bidrar träningen till utveckling och måluppfyllelse.

Med perspektiv och reflektion tänker jag också att jag borde anlitat en ”personlig tränare” då, när jag befann mig mitt i skogen och inte såg träden. Det hade hjälpt mig och organisationen att nå uppsatta mål – och kanske till och med överträffat målen.

Mats Brager
Konceptansvarig Coaching/Handledning