Diplomerad Samtalsterapeut

Diplomerad samtalsterapeut

HumaNovas yrkesutbildning till diplomerad samtalsterapeut inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1) och vänder sig till dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.  

Målet med utbildningen är att du ska bli en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut. Förutsättningen för det är god självkännedom och därför lägger vi stort fokus på din egen utveckling. Självutvecklande arbete ingår hela vägen från vår grundutbildning i psykosyntes – Bli den du är – fram till din diplomering. 

Basutbildningen i integrativ psykoterapi (steg 1) är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa, exempelvis för dig som arbetar som kurator, socionom eller inom företagshälsovården. 

Behörighet
För att påbörja utbildningen Diplomerad Samtalsterapeut måste du vara godkänd på  grundutbildningen ”Bli den du är”. Alternativt har du en motsvarande utbildning som evalueras och godkänns av oss.

Omfattning
4 terminer. År 1 består av 33 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer minst elva studiegruppsträffar, egenterapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete. 

 År 2 består av 30 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer studiegruppsträffar vid minst tio tillfällen, egenterapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete samt examensarbete. 

 

Informationskvällar Boka studievägledning 

Startdatum

Stockholm
HT2018

Göteborg
HT2018

Malmö
HT2018

Omfattning

4 terminer. Deltid
Schema för hösten kommer under mars 2018.
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
36 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
36 750 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information.
Tel: 0771-633 536

Anmäl dig här

Det här ingår 

Termin 1 

 • Samtalsmetodik 
 • Gruppterapi 
 • Affekter och kroppsmedvetenhet 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Forskning & vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 2 

 • Utvecklingspsykologi 
 • Samtalsmetodik 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kognitiv teori & metodik 
 • Handledning 

Termin 3 

 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Psykopatologi/ Diagnostik 
 • Forskning & Vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 4 

 • Beteendeanalys 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Transpersonell existentiell teori & metodik 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Utvecklingspsykologi 
 • Handledning 
 • Examination 

Hur kan jag vidareutveckla mig? 

Efter diplomering kan du välja att specialisera dig inom följande områden: Beroende- och medberoende samt Par- och relationsterapi. 

HumaNovas utbildning syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs i arbetet som samtalsterapeut, med psykosyntesen som grund och med integrativ psykoterapi som inriktning. 

Med utbildningen får du en omfattande, praktisk och djupgående kompetens.  Du får en gedigen kombination av teori och praktik som grund för ett  utvecklande arbete samt  ett professionellt förhållnings sätt till klienten. 

Du är godkänd på  grundutbildningen ”Bli den du är”. Alternativt har du en motsvarande utbildning som evalueras och godkänns av oss. 

Samtliga kurser och moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och grupphandledning. För diplomering krävs även egenterapi om minst 100 timmar, sessioner som börjar under första årets utbildning – Bli den du är.