Fortbildning inom ACT

Steget vidare med ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Fortbildning inom ACT

HumaNovas fortbildning inom ACT är till för dig som har grundläggande kunskaper t ex för dig som gått fem dagars kurs i ACT på HumaNova, eller motsvarande. Du har troligtvis tillämpat ACT i samtal, grupper eller organisationer.

I kursen arbetar du med att fortsatt fördjupa dig i ACT som förhållningssätt. I kursen går vi igenom t ex:

  • Praktiska verktyg, metaforer och övningar
  • Träning i självupplevelsens form och i rollspel
  • Fördjupad beteendeanalys
  • Terapeutisk hållning i ACT

Vidare exemplifieras tillämpning av ACT gällande parrelationer, grupper, vid missbruk, kroppslig smärta, stress, ångestproblematik och trauma.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy, har under senare år uppmärksammats som en lovande terapeutisk metod inom en rad psykologiska problemområden. ACT har också kommit att tillämpas i bredare mening som ett förhållningssätt i psykosociala arbeten av olika slag, i arbetsliv och chefsutveckling, inom coaching och pedagogik och många andra arbetsområden samt för självutveckling.

Målgrupp

Många deltagare från vår introduktionskurs i  ACT (ACT 5 dagar) har efterfrågat en fortsättning/påbyggnad på den kursen. Men även du som har annan grundutbildning är givetvis varmt välkommen.

För närvarande finns inga aktuella datum. Maila för mer info: info@humanova.com.

Anmäl dig härACT som metod

Omfattning

5 dagar

Pris

Privat
9900 SEK inkl. moms.

Företag
9900 SEK exkl. moms.

Anmäl dig här