Förändringsledning

Att leva i förändring är en förutsättning för framgång och utveckling. Det är lika för alla verksamheter. Det som inte är lika, och leder till avgörande skillnader, är organisationers attityd till att leva i förändring varje dag. I vår förändringsledning-utbildning lär du dig mer om förändringens kraft och möjligheter.

Vad är förändringsledning enligt oss?

Förändring sker i huvudet, hjärtat och i handen. Vi menar att framgångsrik förändringsledning fokuserar – i tur och ordning – på dessa tre delar av organisationens ”själ”. Intellektuell förståelse, känslomässigt engagemang och konkret förmåga till handling.

Att leda i de tre dimensionerna förutsätter ett genomtänkt ledningssystem. Vi bidrar gärna till din och ledningens förändringsförmåga.

Vilket upplägg har vår förändringsledning-utbildning?

Vi börjar med att göra en noggrann GAP-analys tillsammans. Den innehåller en konkret beskrivning av nuläget, inklusive en förståelse för den kultur och värdegrund som finns i organisationen.  Vi kollar också närmare på vilka attityder och beteenden som präglar ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen.

Utifrån syfte och vision skapar vi en konkret beskrivning av det önskade läget – både i termer av mätetal, förmågor och attityder/beteenden. Vi erbjuder även en distanskurs i förändringsledning.

Vägen framåt

Vägen från nuläge planläggs med olika aktiviteter, träning av förmågor, användande av återkoppling i förändringsarbetet m.m. Framskridandet av förändringsarbetet följs upp, bland annat med hjälp av så kallade styrtavlor.

Särskild vikt lägger vi vid de mer mjuka förmågorna, t.ex. sätt att bemöta varandra i kanske mer ansträngda situationer i förändringsarbetet. Det är inte ovanligt att olika former av försvarsmekanismer påverkar attityder och relationer negativt.

Individens potential

Vårt grundförhållningssätt är att tro på och söka vägen till varje enskild individs potential. Den finns där – dock saknas ibland vilja och mod – vilket vi stödjer och utvecklar. Bland annat arbetar vi med utvecklande ledarskap (transformativt ledarskap) som fokuserar på att stödja individens utveckling genom konkreta ledarhandlingar och samtidigt skapa goda resultat i verksamheten.

Läs mer om vår utbildning i förändringsledning nedan.

För företag

Förändringsledare, organisationsutvecklare, HR-chefer, HR-konsulter, projektledare och deltagare.

Omfattning

Behovsstyrd och och anpassad enligt överenskommelse.

 • Vill du veta mer?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
 • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Utbildningar ger (gamla sidan):

 • Insikt i vad som krävs för att leda från förändring till bestående förbättring
 • Kompetens att som förändringsledare ta organisationen från nöd och resursslöseri till framgång och värdeskapande.

En klok förändring innebär inte endast att organisationen uppnår en ökad förmåga att nå de mål som kunder och andra intressenter förväntar sig. Dessutom utvecklas organisationens förmåga att just genomföra förändringar. Den riktigt stora frukten att skörda är förmåga att mer och mer driva förändring genom fler och kortare steg – det som ibland kallas för kaizen.

Varje förändring och organisation är unik. Det går inte att skapa en generell plan för alla förändringar och företag. Däremot finns det ett antal delar som i de allra flesta fall ingår i ett förändringsarbete. Exempel är nedan innehållspunkter:

 • Att formulera en vision och mål för förändringsarbetet
 • Hur kommunicerar vi och åstadkommer uppslutning?
 • Vilken träning, utbildning behöver chefer och medarbetare?
 • Konkret, tidssatt, resursberäknad och ansvarssatt genomförandeplan

Utbildningen blandar teoretiska teorier och modeller med praktiska övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyten.

Vi använder följande verktyg och kurslitteratur:

 • Konsekvensanalys och påverkan i organisationen
 • Grupper i förändring – Susan Wheelan
 • ADKAR av Prosci – 5 -stegs modell för framgångsrikt förändringsarbete
 • Kotters 8-stegs modell för förändring
 • Förändringens fyra rum

Förväntad effekt i verksamheten?

En stor del av arbetet som förändringsledare består av att kommunicera, analysera och följa upp implementeringen kontinuerligt. Med konkreta arbetssätt och metoder lär du dig skapa förankring och acceptans vid beslutspunkter i hela organisationen lägger du grunden för en lyckad förändringsprocess.

Förändringsledarskap på ängen