Medarbetarskap

Medarbetarskap är allas ”business”

Medarbetarskap inkluderar varenda individ som arbetar på samma företag eller i samma organisation.  Ett gemensamt och ansvarsfullt åtagande för både ledare och medarbetare.

Medarbetarskap handlar om hur individen förhåller sig till:

 • Arbetsuppgifter
 • Arbetskollegor
 • Arbetsgivare

Det är framförallt engagemanget i dessa tre hörnstenar som visar på graden av yrkesstolthet och känslan av arbetsglädje. Det ligger i allas intresse att sträva efter ett så starkt engagemang som det bara går och inte nöja sig med mindre än så. Alla är medarbetare men somliga medarbetare har även ett ledaransvar.

Så här går det till

Vi träffas och lyssnar på behov och önskemål om utveckling eller förändring. Vanligtvis inleder vi utbildningen med en behovsanalys för att se var ni står, vad som bubblar och vad som inte inte fungerar som förväntat, just nu.

Tillsammans lägger vi upp en strategi med aktiviteter som utvecklar och stärker medarbetarskapet i verksamheten. Med ett 3-månaders upplägg och sju träffar kan innehållet se ut så här:

 • Uppstart med 2-dagars internat för att lära känna och skapa en god grund för kommunikation
 • 2 dagar på arbetsplatsen med syfte att arbeta med rutiner och spelregler
 • 1-2 dagar utanför arbetsplatsen för att arbeta med medarbetarskapet
 • 4  halvdagar med uppföljning och uppmuntran för det fortsatta arbetet

Vill du ladda ner ett exempel på hur ett dialoginstrument kan se ut när vi arbetar med Medarbetarskap?

Ladda ner exempel här

För företag

Proaktiva företag och organisationer som förstår att medarbetarskap är en föränderlig affär.

Omfattning

3 mån – 1 år beroende på verksamhetens behov och antal anställda.

 • Vill du veta mer?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
 • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Det här kan du förvänta dig

Effekten av gott medarbetarskap ger ökad yrkesstolthet, arbetsglädje och engagemang. Effekten blir ökad produktivitet och lägre sjukfrånvaro.

Med hjälp av dialog skapas engagemang och inre motivation. Vilket har visat sig vara en avgörande faktor för ökad lönsamhet och minskad sjukfrånvaro. Företag med hög grad av engagerade medarbetare har starkare nyckeltal än företag med genomsnittlig engagemang, visas i den senaste Gallup-undersökningen. I undersökningen har man bland annat mätt vad engagemang gör för företagets framgång och nyckeltal.

Det viktigaste verktygen för varje utvecklingsprocess är dialogen. En god dialog kännetecknas av att deltagarna öppet framför vad de tycker, att deltagarna lyssnar på varandra och att det växer fram en fördjupad och mer gemensam förståelse kring det som diskuteras.

Det är viktigt att i tidigt skede samla alla medarbetare och informera om den akuta händelsen. Därmed blir alla delaktiga i det som sker och eventuella konsekvenser som den akuta situationen medför. På så vis minskar man risken för att medarbetarna inte ska känna sig delaktiga, att deras behov inte blivit tillgodosedda och deras röst inte har blivit hörd.

 • God självkännedom – självskattningsverktyg/profil
 • Autentiska möten på arbetsplatsen – kommunikationsverktyg
 • Feedback och konstruktiv återkoppling
 • Grupp ”VI” – genom gemensamma åtaganden

Vem är gladast på jobbet?

Flera forskningsresultat visar hur viktigt det är att bli sedd och uppskattad. Det gäller alla medarbetare inklusive medarbetare med ledaransvar (chefen).

Andra faktorer som ger arbetsglädje är att känna tillit till sina kollegor, kunna samarbeta och få möjlighet att utvecklas med nya utmaningar.

Medarbetarskap

Forskning och evidens

Vad är det som får medarbetare att känna sig engagerade, ta ansvar och initiativ? Hur bygger företag och organisationer upp och kombinerar ekonomiska, tekniska och sociala resurser i syfte att stärka sin livskraft och förmåga att motstå kriser och påfrestningar utifrån en egenutvecklad modell. Det har Stefan Tengblad, forskare och professor, studerat genom olika forskargrupper.

Stefan Tengblad är verksam vid GRI (Gothenburg Research Institute) och Handelshögskolan i Göteborg.  Han har bland annat skrivit ”Medarbetarskap: från ord till handling” samt ”Medarbetarskap:  så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar”. Tillsammans med med andra författare beskriver han hur man bygger upp ett starkt medarbetarskap på en arbetsplats.