Handledning och coaching

Handledning för ledare och medarbetare

Handledning är ett kreativt forum för ledare och medarbetare som vill utvecklas i sin yrkesroll. Det kan också vara en metod för teamutveckling för ett team som vill jobba fokuserat mot ett gemensamt mål.

Syftet med handledning är att utveckla eller vidareutveckla professionell kompetens. Det utgår från en helhetssyn på människan och inlärning där såväl kognitiva, emotionella som handlingsaspekter beaktas. Handledning är en pedagogisk och relationsinriktad process med utforskande, upptäckt, lärande och växande kopplat till den egna yrkesrollen som mål. Huvudsaklig metod är dialog och reflekterande processer med inslag av övningar, gestaltning och teorier som kan ge fler perspektiv inför beslut och genomförande/handling.

Med integrativ psykologi och psykosyntes som gemensam grund har vi beprövade metoder och verktyg för att skapa kreativa rum för utveckling och lärande. Vi utgår från ett systemiskt förhållningssätt vilket bl a betyder helhetssyn, cirkulärt tänkande och hur alla i ett system påverkar varandra. Med reflektion och dialog frigörs kreativitet och nytänkande.

Mål och innehåll

 1. Kompetensutveckling i yrkesrollen. Utifrån erfarenheter, upplevelser, utmaningar och frågeställningar i relation till yrkesrollen få möjlighet till fler perspektiv och nya lösningar och möjligheter.
 2. Utveckling av teamet. Fokus på samspelet och relationer i teamet eller handledningsgruppen för att utveckla kollektiv förmåga att lösa problem och jobba fokuserat mot ett gemensamt mål.

För företag

Ledare och medarbetare som vill utvecklas i sin yrkesroll.

Omfattning

10 träffar á 2 tim/tillfälle
Grupp: 1 gång/månad á 3 tim/tillfälle
Coaching: 10 träffar á 1,5 tim/tillfälle

 • Vill du veta mer?

  Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med mer information om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.
 • Det går också bra att ringa oss på 08-442 99 00.

Handledning – så går det till

Utifrån erfarenheter, upplevelser, utmaningar och frågeställningar i relation till yrkesrollen få möjlighet till fler perspektiv och nya lösningar och möjligheter.

Fokus på samspel och relationer i teamet eller gruppen för att utveckla en kollektiv förmåga att lösa problem och jobba fokuserat mot ett gemensamt mål.

Vid individuell handledning är ett vanligt upplägg 10 träffar á 2 tim/tillfälle. Handledningen äger rum i en ostörd miljö på arbetsplatsen eller utanför den vardagliga miljön för att få perspektiv på sin vardagliga situation.

För team och handledningsgrupper är ett vanligt upplägg att ses en gång per månad ca 3 tim/tillfälle. Lämpligt antal för ett maximalt lärande är4-6 deltagare. Handledning kan kombineras med utbildningstillfällen eller vara en fortsättning på ledarskapsutveckling. Tystnadsplikt och sekretess är en självklarhet vid all handledning.

För att få ut så mycket som möjligt av handledningen är det viktigt att:

 • Reflektera över och göra tydligt vad du vill få ut av handledningen
 • Vara villig att dela med dig av egna erfarenheter, frågeställningar och utmaningar
 • Bidra i dialogen med övriga deltagare i gruppen
 • Prioritera handledningen och vara närvarande
 • Upprätthåller ett professionellt förhållningssätt
 • Tydliggör min yrkesroll
 • Kompetensöverföring
 • Avlastning/stresshantering
 • Förmåga att lösa konflikter (innan de uppstår)
 • Nya lösningar och möjligheter
 • Tydligare fokus på uppdraget

Coaching för ledare och medarbetare

Coaching är ett metod för ledare och medarbetare som vill utvecklas för att kunna leda sig själv och andra. Det är ett av våra ledarskapskoncept där vi erbjuder ledare och medarbetare en möjlighet att stanna upp, titta på sig själv och reflektera.

Vi tittar på beteendemönster och hur de leder till konsekvenser på arbetet och i livet som helhet. Programmet avslutas med en konkret handlingsplan som innehåller både personliga och yrkesmässiga mål.

Coaching – så går det till

Programmet är upplagt på 10 träffar á 1,5 h med ca 2 veckors mellanrum. Därefter övergår programmet till fortsatt individuell handledning utifrån behov och situationer i yrkeslivet.  Deltagaren får handledning i att lösa problem och fokusera på framtiden, mål och visioner. Personliga och/eller organisatoriska hinder synliggörs och ger möjlighet till konkreta åtgärder/lösningar. Syftet är att använda den ökade medvetenheten till att ta ett ännu större ansvar för sin egen och därmed organisationens utveckling.

Här följer ett förslag på en struktur som ger utrymme och frihet att verkligen arbeta med det som är viktigt.

 • Vem är jag i min yrkesroll? Var befinner jag mig nu?
 • Varifrån kommer jag? Viktiga händelser som påverkat mitt (yrkes-) liv.
 • Livsstrategier, drivkrafter och beteendemönster.
 • Kommunikation och feedback
 • Konfliktlösning
 • Vilja och val
 • Mål och visioner. Vart är jag på väg?
 • Mitt nästa steg. Konkret handlingsplan.
 • Ökad medvetenhet och självinsikt
 • Bättre fokus på uppgift och uppdrag
 • Förbättrade relationer
 • Stresshantering
 • Hälsofrämjande
 • Nya lösningar och möjligheter