Diplomerad Samtalsterapeut

Diplomerad Samtalsterapeut – 3-årig utbildning

HumaNovas utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut är en yrkesutbildning som inkluderar en basutbildning i integrativ psykoterapi (steg 1) och den vänder sig till dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.

Utbildningens upplägg och mål

Målet med utbildningen är att du ska bli en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut. Förutsättningen för det är god självkännedom och därför läggs stort fokus på din personliga utveckling och mognad. Självutvecklande arbete ingår under basutbildningarna i psykosyntes – ”Bli den du är” och ”Led dig själv som ledare” – och ända fram till din diplomering tre år senare.

Utbildningens längd är totalt 6 terminer, varav första läsåret (två terminer) består av någon av utbildningarna Bli den du är eller Led dig själv som ledare.

Basutbildningen i integrativ psykoterapi (steg 1) är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa, exempelvis för dig som arbetar som kurator, socionom eller inom företagshälsovården.

Behörighet till yrkesutbildningen Diplomerad Samtalsterapeut

Du som vill söka till utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut ska ha genomgått och vara godkänd på en av de 1-åriga (2 terminer)  basutbildningarna ”Bli den du är” eller ”Led dig själv som ledare”.

Omfattning yrkesutbildningen Diplomerad Samtalsterapeut – 4 terminer

År 1 består av 33 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer minst elva studiegruppsträffar, egen individuell terapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete.

År 2 består av 30 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer studiegruppsträffar vid minst tio tillfällen, egen individuell terapi, arbete med träningsklienter, individuellt arbete samt examensarbete.

Anmäl dig härJag vill veta mer

Startdatum

Stockholm
Torsdag 23 september

Göteborg
Tisdag 14 september 2021

Lund
Onsdag 22 september

Omfattning

4 terminer. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
37 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
37 750 SEK/termin exkl. moms

Utbildningslån

SEB erbjuder utbildningslån till elever på HumaNova. Ring SEB för mer information och fråga efter ett alliansavtal som finns med HumaNova.
Tel: 0771-388 788

Anmäl dig här

Samtalsterapeut-utbildning – Stockholm

Vår utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut startar varje termin i Stockholm. Se nästa utbildningsstart i tabellen ”Startdatum” som du hittar på denna sida.

Samtalsterapeut-utbildning – Göteborg

Det finns möjlighet att gå din utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut i Göteborg. Söker du efter nästa startdatum? Det hittar du i tabellen ”Startdatum” på denna sida.

Samtalsterapeut-utbildning – Lund

Utöver ovan nämnda orter erbjuder vi även möjligheten till att utbilda sig till samtalsterapeut i Lund. Se våra scheman och anmäl dig här.

Antal elever i klasserna med hänsyn till Covid-19

Inför start av höstens utbildningar kommer klasser och studiegrupper organiseras i gruppstorlekar som är anpassade efter pandemiläget i Sverige just då. Under hösten kommer, vid behov, gruppernas storlek att anpassas och vara mindre samt ha endast en lärare per grupp.

För att kunna hålla fysisk distans och för att skapa en trygg miljö anpassas antal deltagare våra grupper efter lokalens storlek. Det innebär att du kan anmäla dig till nästa utbildningsstart och känna dig trygg med att gruppen inte blir för stor.

Utbildning till samtalsterapeut – Guide

Går du i tankarna att bli samtalsterapeut? Då är vår guide något för dig. Där får du svar på vanliga funderingar kring vår utbildning till samtalsterapeut.

 • Vilka utbildningar kan jag gå?
 • Vilka arenor kan jag verka inom?
 • Hur ser arbetsmöjligheterna ut?

Det här ingår 

Termin 1 

 • Samtalsmetodik 
 • Gruppterapi 
 • Affekter och kroppsmedvetenhet 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Forskning & vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 2 

 • Utvecklingspsykologi 
 • Samtalsmetodik 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kognitiv teori & metodik 
 • Handledning 

Termin 3 

 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Psykopatologi/ Diagnostik 
 • Forskning & Vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 4 

 • Beteendeanalys 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Transpersonell existentiell teori & metodik 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Utvecklingspsykologi 
 • Handledning 
 • Examination 

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

Första året på utbildningen var både omtumlande och en vändpunkt i livet.

Läs hela intervjun här.

Jag ville göra skillnad, ville jobba närmare människors utveckling

Läs hela intervjun här.

Om du vill göra en jätteinvestering i dig själv är det något av det häftigaste du kan göra.

Läs hela intervjun här.

HumaNovas utbildning syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet som samtalsterapeut, med psykosyntes som grund och med integrativ psykoterapi som inriktning.

Med utbildningen får du en omfattande, praktisk och djupgående kompetens. Du får en gedigen kombination av teori och praktik som grund för ett  utvecklande arbete och professionellt förhållningssätt till klienten.

Samtliga ingående moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och grupphandledning. För diplomering krävs även egen terapi om minst 60 sessioner som börjar under basutbildningen – ’Bli den du är’ eller ’Led dig själv som ledare’.
Samtliga terminsavgifter skall vara betalade och du ska ha 100% närvaro på schemalagd tid samt i studiegruppens arbete.

Efter avslutad utbildning kan du välja att utbilda dig till Par- och relationsterapeut samt Handledare. Du kan även välja att gå någon av våra fördjupningskurser som du finner här.