Diplomerad Samtalsterapeut

Diplomerad Samtalsterapeut – 3-årig utbildning

HumaNovas utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut är en yrkesutbildning som inkluderar en basutbildning i Integrativ psykoterapi (sk Steg 1). Att utbilda sig till samtalsterapeut är något för dig som vill arbeta med och bidra till mänskligt växande.

Utbildningens upplägg och mål

Målet med utbildningen är att du ska bli en kompetent, trygg och insiktsfull samtalsterapeut. Förutsättningen för det är god självkännedom och därför läggs stort fokus på din personliga utveckling och mognad. Självutvecklande arbete ingår under basutbildningarna i psykosyntes – ”Bli den du är” och ”Led dig själv som ledare” – och ända fram till din diplomering efter tre års utbildning.

Utbildningens längd är totalt 6 terminer, varav första läsåret (två terminer) består av någon av utbildningarna Bli den du är eller Led dig själv som ledare.

Basutbildningen i Integrativ psykoterapi (Sk steg 1) är meriterande för många yrken inom psykosocialt arbete och hälsa, exempelvis för dig som arbetar som kurator, socionom eller inom företagshälsovård.

Behörighet till yrkesutbildningen Diplomerad Samtalsterapeut

Du som vill söka till utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut ska ha genomgått och vara godkänd på en av de 1-åriga (2 terminer)  basutbildningarna ”Bli den du är” eller ”Led dig själv som ledare”.

Omfattning yrkesutbildningen Diplomerad Samtalsterapeut – 4 terminer

År 1 består av 33 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer minst elva studiegruppsträffar, egen individuell terapi, arbete med träningsklienter och individuellt arbete.

År 2 består av 30 schemalagda utbildningstillfällen. Utöver det tillkommer studiegruppsträffar vid minst tio tillfällen, egen individuell terapi, arbete med träningsklienter, individuellt arbete samt examensarbete.

Anmäl dig härJag vill veta mer

Startdatum

Stockholm
-Måndag 7 mars 2022-en plats kvar
-HT22 (schema ej klart)

Göteborg
-HT22 (schema ej klart)

Lund
-HT22 (schema ej klart)

Omfattning

4 terminer. Deltid
Här hittar du våra scheman

Pris

Privat
37 750 SEK/termin inkl. moms

Företag
37 750 SEK/termin exkl. moms

Delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra utbildningar och kurser. Läs mer om räntefri delbetalning av din utbildning här.

Anmäl dig här

Samtalsterapeut-utbildning – Stockholm

Vår utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut startar om möjligt varje termin i Stockholm, beroende på antal sökande. Minimum antal elever i en klass är normalt åtta personer. Se nästa utbildningsstart i tabellen ”Startdatum” som du hittar på denna sida.

Samtalsterapeut-utbildning – Göteborg

Det finns möjlighet att gå din utbildning till Diplomerad Samtalsterapeut i Göteborg. Söker du efter nästa startdatum? Det hittar du i tabellen ”Startdatum” på denna sida.

Samtalsterapeut-utbildning – Lund

Utöver ovan nämnda orter erbjuder vi även möjligheten till att utbilda sig till samtalsterapeut i Lund. Se våra scheman och anmäl dig här.

Utbildning till samtalsterapeut – läs vår guide om att bli samtalsterapeut

Går du i tankarna att bli samtalsterapeut? Då är vår guide något för dig. Där får du svar på vanliga frågor kring vår utbildning till samtalsterapeut.

 • Vilka utbildningar kan jag gå?
 • Vilka arenor kan jag verka inom?
 • Hur ser arbetsmöjligheterna ut?

Det här ingår 

Termin 1 

 • Samtalsmetodik 
 • Gruppterapi 
 • Affekter och kroppsmedvetenhet 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Forskning & vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 2 

 • Utvecklingspsykologi 
 • Samtalsmetodik 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Kognitiv teori & metodik 
 • Handledning 

Termin 3 

 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Kreativa metoder 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Psykopatologi & Diagnostik 
 • Forskning & Vetenskapsteori 
 • Handledning 

Termin 4 

 • Beteendeanalys 
 • Psykoterapeutisk integrativ teori & metodik 
 • Psykosyntes teori & metodik 
 • Transpersonell existentiell teori & metodik 
 • Kroppsmedvetenhet & Sexualitet 
 • Utvecklingspsykologi 
 • Handledning 
 • Examination 

Nedan kan du läsa tre olika intervjuer av HumaNovas tidigare elever

"Första året på utbildningen var både omtumlande och en vändpunkt i livet."

Läs hela intervjun här.

"Jag ville göra skillnad, ville jobba närmare människors utveckling."

Läs hela intervjun här.

"Om du vill göra en jätteinvestering i dig själv är det något av det häftigaste du kan göra."

Läs hela intervjun här.

HumaNovas utbildning syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som behövs i arbetet som samtalsterapeut med Psykosyntes som grund och med Integrativ psykoterapi som inriktning.

Med utbildningen får du en omfattande, praktisk och djupgående kompetens. Du får en gedigen kombination av teori och praktik som grund för ett  utvecklande arbete och professionellt förhållningssätt till klienten.

Samtliga ingående moment i utbildningen ska vara godkända. Examination sker såväl skriftligt som genom gruppövningar, rollspel, samtal och grupphandledning. För diplomering krävs även egen terapi om minst 60 sessioner som börjar under basutbildningen – ’Bli den du är’ eller ’Led dig själv som ledare’.

Till Diplomansökan ska bifogas intyg från terapeut avseende antal sessioner och tidsperiod. Intyg ska vara skriftligt undertecknat av terapeut – i original eller pdf/kopia på original.

Samtliga terminsavgifter skall vara betalade och du ska ha 100% närvaro på schemalagd tid samt i studiegruppens arbete.

Efter avslutad utbildning kan du välja att utbilda dig till Par- och relationsterapeut och/eller Handledare. Du kan även välja att gå någon av våra fördjupningskurser som du finner här.