Kunskapslunch

Neuroledarskap för förändringsledning

HumaNovas syfte har sen över 20 år tillbaka handlat om hur vi människor skall kunna bli den vi är. I ledarskapssammanhang handlar det om hur ledare och medarbetare skall uppleva tillit till organisationen och till varandra. För det är när den interna kulturen och den sociala miljön bygger upp tilliten som såväl kreativiteten som den inre motivationen ökar och resultatet blir mer än förväntat.

När vi får vara dom vi är och känner tillit, gör vi helt enkelt mer och bättre resultat.

Detta stöds numera i ledarskapsforskningen kring tex Utvecklande ledarskap och den senaste forskningen kring neurovetenskap. Då våra sociala behov verkligen är starkt sammanlänkade med vårt överlevnadssystem. Vilket vid t ex så kallat destruktivt ledarskap direkt är skadligt för effektivitet, kreativitet och därmed resultat. Genom ökad kunskap om hur vi upplever hot, rädsla och oro i organisationer kan vi utveckla ledarskap som gynnar tillit och därmed skapa bättre resultat.

Så hur arbetar man med verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling utifrån hjärnans principer?

Välkommen till ett lunchseminarium med Neuroledarskap, tillit och resultat i fokus!

Program den 23 maj kl. 11.00 -13.00

  • 11.00 Välkommen och kort om HumaNovas syfte – Mats Graffman, HumaNova
    HumaNova Ledarskap, från tillit till resultat – Mats Brager, HumaNova
  • 11.30 Lättare lunch och mingel
  • 12.00 Verksamhetsstyrning utifrån hjärnans principer – kort föreläsning och dialog med Eva Hamboldt och Lars-Johan Bastås

Föreläsare

Eva Hamboldt är en flitigt anlitad föreläsare som håller underhållande och kunskapsförmedlande föreläsningar. Med hjälp av de senaste rönen från neurovetenskapen, och träffsäkra exempel från verkligheten, avkodar hon människans komplexa natur.
Eva driver företaget Inferno Communications och är verksam som föreläsare, coach och utbildare. Eva innehar en Fil kand. i kommunikationsvetenskap och beteendevetenskap och en Master i Neuroledarskap från Neuroleadership Institute i New York.

Lars-Johan Bastås är verksam i egna företaget Bastås Konsulting. Lars-Johan är legitimerad organisationspsykolog med mångårig bakgrund som såväl som konsult och förändringsledare. Den röda tråden i Lars-Johans uppdrag är att utveckla relationerna i och mellan olika  verksamheter och deras företrädare.

Plats

Skeppsbron 32, Stockholm

Datum och tid

Nya datum inom kort

Pris

Kostnadsfritt

Varmt välkommen på kunskapslunch!

Anmäl dig här