Verkstan blev årets bästa arbetsplats

Från Chefsgrupp till Ledningsgrupp

Ständiga konflikter mellan arbetsgrupper, låg produktivitet, hög personalomsättning och låg NMI. Så såg det ut när vi fick uppdraget att vända trenden på ett av Sveriges större verkstadsföretag.

Efter att ha intervjuat både chefer och medarbetare stod det klart för oss att verksamheten behövde ett etablerat ledningsteam som kunde fokusera på gemensamma mål och ta ansvar för verksamheten som helhet.

Vår del i förändrings- och utvecklingsarbetet startade med att samtliga chefer fick göra en beteende- och kommunikationsprofil, IDI (Interpersonal Dynamics Inventory), samt få individuell återkoppling.

Sedan fick de även göra en GDQ (Group Development Questionnaire) för att klargöra på vilken nivå på chefsgruppen befann sig på samt vilka områden vi tillsammans skulle fokusera på.

Med resultaten från analyserna åkte två konsulter med cheferna på ett 2-dagars internat. Syftet var att skapa tillit och låta cheferna fördjupa relationen till varandra. Ett arbete som fungerar bäst utanför den vanliga arbetsplatsen, i en neutral miljö.

Genom olika övningar förankrades tilliten i gruppen. De fick se både sig själva och andra samt på nytt upptäcka varandras kompetenser. På så sätt kunde de samla sina gemensamma krafter för att lösa upp knutar och fatta strategiska beslut. Det enskilt viktigaste strategiska målet var att få nöjda medarbetare som stannade kvar och som fokuserade på uppgiften.

Chefsgruppen som kom till internatet åkte därifrån som en enat ledningsteam. De visste vad de behövde göra och de gjorde det. Ett knappt år senare blev deras verksamhet Sverigeetta på ” Great place to work” inom deras organisation.

Grupp samtalar på kontoret
Stenar på hög

Tillit en grund för resultat

Tillit växer fram när  gruppen utgår från sin egen verklighet och arbetar med att hitta gemensamma lösningar. Förtroende byggs mellan gruppdeltagarna och för varandras kompetenser. Vår uppgift är att stötta processen och låta utvecklingen växa fram. Till det använder vi metoder och verktyg som anpassas efter respektive verksamhets behov och utgångsläge.

Är du intresserad av att höra hur vi kan hjälpa er verksamhet.

Ring eller mejla oss