Ledarskapsbloggen

Visa

Den livslånga resan har börjat…

Den livslånga resan har börjat…

När jag fick mitt första chefsjobb, för snart 20 år sedan, kunde jag aldrig drömma om hur det varje dag skulle utveckla mig som människa. När jag var ny som chef tänkte jag att chefen går väl in och stöttar när det uppstår problem i gruppen som jag arbetsleder. Men om rollen endast skulle bestå i att avhjälpa problem, då skulle ju gruppen bara komma tillbaka till utgångsläget hela tiden. Vore det inte bättre om de gick åt andra hållet – och istället väljer utveckling och personligt växande så att gruppen blir mer självledande och vill och vågar ta egna beslut? Hur ska jag som chef agera för att det ska kunna bli verklighet?

För att få andra att utvecklas och växa, gäller det att jag som chef och ledare är trygg i mig själv och har god kännedom om hur jag själv reagerar och agerar i olika situationer. För att på ett gott sätt stötta andra i deras utveckling, behöver du själv stå stadigt förankrad. Jag brukar beskriva det som flygvärdinnan säger ”om syrgasmasken faller ner, hjälp dig själv först innan du hjälper andra i din omgivning”.

Kursen ”Ny som chef” borde egentligen heta ”Den spännande chefsresan”, för du kommer att finna nya spännande platser, utmaningar, situationer och människor på din resa. Så, spänn fast säkerhetsbältena och gör dig redo för ditt livs största äventyr. Första mellanlandningen blir på HumaNovas utbildning ”Ny som chef”, därefter fortsätter chefsresan vidare mot nya platser. Det kan ibland uppstå turbulens under resans gång men för varje gång det sker, blir du en erfarenhet rikare och kan fokusera på resans mål.

Mikael Hellgren, organisationskonsult, samtalscoach och kursledare för Ny som chef.

Läs fler bloggar här

Reflektionstid för ett hållbart ledarskap

Reflektionstid för ett hållbart ledarskap

Idag har många chefer otroligt mycket på sin agenda. Förutom personal- och leveransansvar, så kan det vara andra intressenter som vill ha deras teams uppmärksamhet i sina egna frågor. Vissa av frågorna behöver man som chef förhålla sig till och leverera. Andra frågor behöver man nästan freda sitt team från, för att teamet ska få arbetsro.

För att veta vad som är viktigt när förfrågningar kommer så behöver både syfte och mål med teamets uppdrag vara tydligt. Både på lång sikt och på årsbasis. Därtill behöver vi, tillsammans med teamet, ha tagit fram en strategi som kan leda teamet till målet.

Inte nog med det, vi behöver ha tid att samarbeta med de kringliggande team som påverkas av det som vårt team gör och reflektera hur det påverkar de som vi finns till för – våra kunder/medborgare.

Det är oerhört lätt att hamna i det operativa och till och med reaktiva arbetet.

Som chef behöver jag lyfta blicken och se helheten än mer än de jag leder. Leder det vi gör till våra kortsiktiga mål? Leder det till våra långsiktiga mål? Om inte vad behöver justeras?

I vår alltmer snabbrörliga värld, behöver vi verkligen stanna upp och avsätta tid för egen reflektion, och/eller reflektion och dialog tillsammans med andra, om hur vårt samarbete ska se ut.

Att ha tid för reflektion är viktigt för att du ska kunna vara strategisk och hållbar i ditt ledarskap. Hur reflektionstiden kan se ut beror på ditt behov. Kanske bättre att börja smått med någon timme per vecka för att komma i gång. När det sedan sitter kan du utvidga tiden och dina reflektionsfrågor till det som är aktuellt då. Att reflektera kring frågor som har med framtiden att göra bör vara en sådan fråga. I början kan framtidshorisonten vara kortare för att sedan bli längre.

För att komma i gång med en ny vana med reflektionstid, bör du börja med små steg så att de blir av. Naturligtvis så ska avsatt tid användas för just egen reflektion. Dina medarbetare kan sannolikt vänta den timmen.

Att värna om din tid gynnar både dig och dina medarbetare och gör sannolikt att du blir mer hållbar i ditt ledarskap.

Se även tidigare bloggtext kring hållbart ledarskap.

Lycka till!
Irene Häll
Certifierad IL- och UL-handledare

Läs fler bloggar här

Vet du inte vad du ska läsa?

Klicka på knappen för att få en slumpvald artikel presenterad för dig.