Gratisseminarium

Gratisseminarium: Relationer och IPNB – konsten att skapa kontakt

För att uppleva hälsa, välmående och glädje behöver vi vara uppmärksamma på vad som fungerar och vad som inte fungerar i våra relationer. Vi behöver förstå vad vi kan göra för att skapa den integrering i vårt eget nervsystem som leder till harmoni och balans.

Interpersonell neurobiologi (IPNB) är studien av hur våra relationer formar vem vi är samt hur våra hjärnor och vårt medvetande fungerar och påverkas av våra relationer. Enligt IPNB leder hälsosamma relationer och starka sociala kontakter till förbättrad mental hälsa. Principerna hjälper dig dels få en bättre förståelse för andra människor, dels bygga upp din empatiska förmåga så att du kan relatera till alla i ditt liv, från familjen till kollegor och vänner.

IPNB hjälper dig att överbrygga skillnader mellan dig själv och andra genom att visa hur du kan navigera i områden som har med olikhet att göra. Det bidrar till att lätta på bördan av eventuell skuld eller skam.

Självmedkänsla, vänlighet och mindfulness

IPNB understryker att självmedkänsla, vänlighet och mindfulness är färdigheter som du kan utveckla för att bygga professionella och personliga relationer. Med hjälp av denna kunskap kan du utveckla djupare, mer meningsfulla relationer som i sin tur öppnar upp för mera samarbete och respekt.

Seminariet hålls av Benedicte Lande Forsén som är diplomerad par- och relationsterapeut, handledare och lärare vid HumaNova i Göteborg. Hon har fördjupat sig inom par- och relationsterapin med studier i IPNB på dr. Dan Siegels Mindsight Institute och även på Svenska Imagoinstitutet. Benedicte grundar sitt arbete i psykosyntes och den vetenskapliga baserade kunskapen från neurobiologin.

Under föreläsningen får du ta del av vissa nyckelområden och begrepp inom detta stora, spännande interdisciplinära forskningsfält. Syftet är bland annat att väcka nyfikenhet samt att inspirera dig till att vilja utveckla och forma ännu mer kärleksfulla relationer i ditt liv. Både  till dig själv, och andra samt få in mer lekfullhet, medkänsla och lust i ditt liv.

Varmt välkommen med ditt nyfikna, plastiska sinne!

Plats

Göteborg

Datum och tid

Inga planerade datum

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra seminarier!

Anmäl dig här