Informationskväll om ACT

Informationskväll om ACT
och HumaNovas utbildning

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har under senare år uppmärksammats som en lovande psykologisk behandlingsmetod inom en rad områden såsom depression, ångestproblematik, missbruk och trauma. Varmt välkommen till en inspirerande informationskväll där du får pröva på ACT en stund.

Anmäl dig här

ACT benämns idag som ”den tredje generationen” av terapier inom KBT. Inom KBT läggs stort fokus och kraft på tänkandet och på att förändra tankar. I ACT fokuseras det mera på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor.

Livsvärden och meningsfulla handlingsval

ACT lyfter fram balansen mellan acceptans och förändring, mellan inre perspektivtagande/ mindfulness och aktiv handling. På det inre planet handlar ACT primärt inte om att förändra tankar och känslor och tänka mer ”positivt”, utan snarare att förändra förhållningssättet till de tankar, känslor och minnen man faktiskt har – så att de blir mindre hämmande för de handlingsval man helst vill göra.

ACT har ett värde inte bara som psykologisk behandlingsform, utan också som förändringsmetod och livshållning i bredare mening, i riktning mot meningsfullhet. ACT ger verktyg både på det inre och det yttre planet.

ACT och de stora livsfrågorna

I Stockholm möter du Ulf Gustavsson, leg psykolog och leg psykoterapeut från Uppsala.

Det bjuds på en presentation av några centrala aspekter av ACT som i sig rymmer både beteendeterapeutiska tillvägagångssätt och de stora livsfrågorna – vad vill jag med mitt liv? Du får konkreta exempel på hur man i ACT kan arbeta för förändring med hjälp av övningar, gestaltningar och metaforer, som alternativ till det traditionella terapeutiska samtalet. Ulf, huvudlärare på ACT-utbildningen, informerar mer utbildningen och svarar på dina frågor.

Kvällen är för dig som arbetar med sociala frågor, stöd och behandling samt är intresserad av att utbilda dig inom ACT. Ta med dig frågor och pröva på ACT en stund. Läs när nästa utbildningsstart för ACT Steg 1-utbildning startar här. Vi erbjuder också en kurs i ACT på fem dagar både i Stockholm och Göteborg.

 

HumaNova stödjer Barncancerfonden. Vid utebliven avbokning av informationskvällen önskar vi att 100 kronor sätts in på Barncancerfondens konto. Mer information finner du i våra avbokningsvillkor. 

Kursdatum

Stockholm

16 maj 2024 17:30 - 19:00

Kursledare: Ulf Gustavsson

Pris

Kostnadsfritt

Alla är varmt välkomna till våra informationskvällar!

Anmäl dig här