Den globala byn växer, så hur bli du då en trovärdig handlare?

Förändringsledning

Med en allt högre hastighet växer den globala byn – våra affärskontakter, samarbeten och affärer sträcker sig allt längre bort från vår hemmabas – platsen där vi är i vardagen och med vår arbetsinsats strävar efter att skapa värde för våra kunder, våra medarbetare/kollegor och vårt samhälle.

Många talar om den globala byn – att vi alla är en del av den gemenskap som ingår i våra nätverk och nås via internet. Det känns ju bra och tanken är ju snar till att tänka: så bra, det underlättar ju för mig att skapa synergier och affärer med personer och organisationer långt hemifrån.

Men finns det en ”hang-up” här som vi inte alltid tänker på? När vi gör affärer med andra – hur stor del av affären blir formad av olika typer av regelverk (säkra ledstänger för att skapa trygghet och förutsägbarhet) och hur stor del av affären är exponerad för parternas ”good conduct” – dvs att det är personer som strävar efter att genomföra affärer och överenskommelser på ett sätt som möter förtroende, förväntningar och en vilja till att göra affär igen?

Det finns drivkrafter att omge affärer och transaktioner ”på långt” avstånd med regler och bestämmelser. En iakttagelse är att dessa regler och bestämmelser successivt blir allt mer omfattande och komplexa – som en naturlig följd av ett ständigt ökande antal parter, produkter och tjänster som ska kunna inrymmas i denna regelvärld.

Utmaningen för ett ledarskap i en starkt föränderlig värld blir att skapa en arena för den tillitsfulla byn – där tillit ersätter och onödiggör många av de regler som idag gör vardagen svårarbetad. I gårdagens by räckte ett handslag – men hur tar vi i hand med en person på andra sidan klotet?

Vi behöver få ett förhållningssätt där vi berättar för varandra vem vi är, vad vi står för och hur vi vill verka tillsammans på en gemensam värdegrund. Och att denna process är öppen, transparant och därmed möjlig för andra parter att ta del av och då kunna fatta ett informerat beslut om man känner tillräcklig tillit för att göra en affär med en viss part.

Att i den globala byn skapa Torget med sina försäljare och varustånd. Där vi ”känner” personen i varuståndet genom dess varumärke, rykte och karaktär.

Att leda i förändring innebär även att leda i nya sätt att interagera – ett nytt sätt att skapa förutsättningar för att göra goda affärer – hållbara ur ett etiskt perspektiv.

Vem ser först möjligheten att skapa det Globala Torget mitt i den Globala Byn?

Att skapa det nya sättet att söka upp, mötas och göra affärer med varandra utan de försvårande regler mm utan i stället de trygga ledstänger som ett etiskt förhållningssätt skapar. En stimulerande utmaning som kommer att förändra vårt sätt att bygga relationer och göra affärer.

Tillit är enligt forskningen den kanske mest avgörande enskilda faktor som påverkar en organisations förmåga att kontinuerligt anpassa sig till nya förutsättningar. Innan du har klurat ut hur du och ditt företag kan bidra till byggandet av den Globala Byn – passa på att utmana dig själv och dina kollegor med ett fokuserat bygge av tillit i din egen organisation. En klar framgångsfaktor i ditt förändringsarbete!

Och hur ska du göra det – en bra fråga för nästa möte med ledningsgruppen?!

Fredrik Fleetwood

Konceptansvarig Förändringsledning

Läs fler bloggar här