Vem vill bota en liten bit av själen?

Vem vill bota en liten bit av själen?

Ett av de största missförstånden kring själsliga eller psykologiska utgångspunkter och grundtankar är skillnaden mellan att bota och att laga en liten bit av själen eller att, symboliskt sett, bli hel eller känna sig i harmonisk balans.

Egentligen är det väldigt enkelt!

Antingen väljer vi, som den människa vi är, att bota en bit av själen. Vi går då till sjukvården och får en diagnos. Efter ett eller några möten kommer experterna fram till vilken eller vilka diagnoser du har. För att bota det felet får du kontakt med en annan expert på din diagnos, som fokuserar på att fixa det som är trasigt. Detta kallas på fackspråk för att arbeta symtomfokuserat.

Eller så väljer du som människa att försöka bli hel. Du går då till någon utanför sjukvården som för söker få alla bitarna att balansera och skapa en känsla av inre harmoni och acceptans. Det visar sig då ofta att det inte finns något som är trasigt. Utan att samspelet mellan bitarna, delarna, beteendena, tankarna eller känslorna inte samspelar, utan snarare krigar med varandra. Här ska inget lagas eller tas bort, bara balanseras. På fackspråk kallas detta ofta för att arbeta synkronistiskt.

Så för var och en av oss är den svåra frågan, vad behöver jag själv just nu? Få hjälp att bota en bit av själen i sjukvården eller träget sträva efter inre balans och harmoni som den jag är?

Om du väljer att bli den du är, så finns vi här!

Bli den du ärPrenumerera på vårt nyhetsbrev