Lever du i värderingsvärlden?

Vilken typ är du?

Alla lever vi kanske mer eller mindre i värderingsvärlden. Det vill säga den värld där vi värderar andra som bättre eller sämre, mer medvetna eller mer omedvetna, mindre utvecklade eller mer utvecklade, än vad du själv är.

Vilken typ är du? Värderar du oftast dig själv som bättre än andra? Kommer lite från ovan och nedvärderar andra. Jag har svaret, jag har lösningen. Jag har kommit längre i min utveckling och kompetens än vad du har. Dina mönster är sämre än mina mönster. Jag ser vad du behöver.

Eller är du typen som tycker att alla andra kan och vet så mycket. Du kommer smygande underifrån med en känsla av att det inte är någon ide. Du kommer ändå inte duga. Du vet redan att du inte kan göra något åt saken, så är det bara.  De andra är redan där och du vet inte hur du skall komma dit.

Vilken typ du än är så sitter du nu fast. Du kommer inte vidare. Vi vill alla bort från värderingsvärlden för att komma vidare. Vi måste ut på den icke värderande och icke vetande arenan. Där allt skall utforskas. Bara där kan vår nyfikenhet och ödmjukhet föra oss vidare, utan att vi klamrar oss fast i jämförelser med andra. Varje jämförelse med andra är en låsning. Ett sätt för oss att streta emot vår personliga utveckling.

Läs fler bloggar härPersonlig utveckling