En ny syn på verkligheten?

Är det verkligen möjligt? Ja! svarar forskningen. Kvantfysik, astrofysik och medvetandeforskning har utan tvekan förändrat synen på verkligheten från den mikroskopiska världen till Kosmos och till hur människans medvetande ingår i det kosmiska sammanhanget.

Vad betyder det för dig och mig? Är du redo för ett nytt språk?

Ett språk som är grunden för vårt arbete med Systemiska Konstellationer. Hur vi blir medvetna om vårt sammanhang och hur vi kan förändra det. Genom att använda våra kroppar och sinnen med uppmärksamhet i rummet så lär vi oss ett nytt språk. Om vi i psykosyntesen pratar om det transpersonella så pratar vi i konstellationerna om det transverbala. Vi skulle vilja säga att vi rent av pratar ett nytt transverbalt språk, genom och bortom det verbala.

Systemiska konstellationer är synnerligen upplevelsebara och hur vi ska förstå dem är inte bara med lite vanligt sunt förnuft. Det är ändå ganska ovanligt om vi ser oss omkring. Kan medveten närvaro hjälpa oss? Ja med vår kännedom om delpersonligheter så kan vi snabbt se vilka som är ”förnuftiga” och vilka som pratar i egen sak.

Du har verktygen. Vi har sammanhanget.

Är du nyfiken på hur systemiska konstellationer gifter sig med psykosyntes, dvs hur syntesen av de två ser ut? Om den ”förnuftiga” delpersonligheten säger JA så är du välkommen till vår kurs SysKon.

Svante Björklund och Annelie Djerf

Läs mer om kursen