Efter acceptans kommer helhet!

Acceptans och helhet

Vad kommer efter acceptans. Vad ska vi med allt accepterande till? Om vi nu lyckats få syn på oss själva till en större del. Och vi har lyckats acceptera stora delar av oss själva. Fått ett vidare och ödmjukare inre perspektiv. Än sen då!

Häpnadsväckande nog stannar flera så kallade ”moderna” psykoterapiinriktningar här. Moderna former som ACT och DBT (3: e generationens KBT) beskriver utveckling eller bot som baseras på acceptans som om det vore tillräckligt. Visst gör det stor skillnad, men det är inte skillnaden som gör skillnaden helt och fullt ut.

Det är att gå cirkeln halva vägen.

Kanske är det bra att då dra sig till minnes fyra steg i personlig utveckling som Roberto Assagioli (Psykosyntesens grundare) skrev om för cirka 100 år sedan. Identifiera, acceptera, inkludera och sedan syntes (helhet).

I korthet kan processen beskrivas så här:

När du genom upprepad feedback från livet, upptäckt en ny sida av dig själv som du trodde bara andra hade (identifierat), och sedan kommit till ro med denna sida, utan att förtränga, döma eller värdera den, just nu (acceptera), så ger vi den en plats i vår inre vardag (inkluderas).  Den blir en del av vår inre familj. Den får sina behov tillfredsställda eller vi lyckas få den sidan att avstå från att leva ett eget liv baserat på gamla historiska behov.

Den spänning som tidigare fanns inom personligheten upplöses och den nya sidan av oss ingår som en naturlig del i hela vårt inre system (syntes). En syntes mellan t ex tes och antites har skett. Dessa sista steg i processen sker t ex genom att vi tillför en tredje resurs, ett vidare perspektiv, en högre medvetenhet.

Nu samspelar den nya sidan av oss naturligt med alla andra våra inkluderade sidor. Ett nytt alternativ har skapats. Vi har helt enkelt blivit mer hela, fått ett vidare perspektiv, fått ökad medvetenhet, utvecklats, växt eller blivit mer den vi är.  Välj vilken beskrivning som passar dig!

Så gärna acceptans, men inte som slutstation utan som en hållplats på vägen mot helhet.

Läs fler bloggar härPersonlig utveckling