Ditt inre

Låt ditt inre sköta sig självt!

Kanske vet du redan att balansen sköter sig bäst själv? I det här fallet menar vi balanssinnet. De som arbetar med vår fysiska balans vet spännande nog att människor som tappar balansförmågan ofta blir sämre om de aktivt försöker ”träna” balansen. Det innebär med andra ord att balansen i många fall tränas bäst omedvetet. Läkande fungerar helt enkelt bäst om vi inte lägger oss i.

Hur är det då med vår inre balans? Kanske kan vi göra en jämförelse utifrån några begrepp som nu kommer inom den Transdiagnostiska revolutionen. Det vill säga behandlingar som utgår från bakomliggande psykologiska processer, inte från t ex DSM som bygger på vad folk klagar på och vad vi faktiskt kan se för symptom.

En av de viktiga bakomliggande psykologiska processerna som forskarna är mest överens om inom transdiagnostik är undvikande av upplevelse. Det vill säga vår egen ovillighet att undvika våra egna interna upplevelser såsom känslor, tankar, handlingsimpulser och kroppsförnimmelser.

Med andra ord tappar vi på sikt den inre balansen om vi lägger oss i genom att undvika inre upplevelser. Vi kan tappa balansen så till den grad att vi blir sjuka. Det vi lär oss av det, är enkelt i teorin och svårt i verkliga livet – dvs känn det du känner, tänk det du tänker. Upplev och smaka helt enkelt på dig själv fullt ut. Låt den inre balansen sköta sig själv precis som den yttre genom att ta emot det som kommer till dig. Våga lita på att du har de upplevelser du behöver. Och våga undvika upplevelsemässigt undvikande.

Tänk om det är så ändå att både den inre och yttre balansen sköter sig bäst själv, om vi vågar lita på de inre tysta processerna och inte lägger oss i.

Vågar du prova? 

Läs fler bloggar härVåra utbildningar