Vem är det du möter i ditt ledarskap?

Vem är det du möter i ditt ledarskap?

När vi som chefer, oavsett nivå, blir stressade och upplever att kraven på oss är för tunga, så har vi en tendens att tappa våra egna intentioner med ledarskapet. Vad var egentligen viktigt för mig som ledare för att kunna inspirera och bidra till mina underställda chefers och deras medarbetares motivation? Vad är viktigt för att just de ska kunna utvecklas och växa? Det som vi vet bidrar även till ökad organisatoriskt resultat.

I denna typ av press är det vanligt att vi som chefer börjar behandla alla likadant istället för att se vad just den individen stimuleras av. Vi tänker kanske till och med på att bemöta våra medarbetare så som ”jag själv skulle vilja bli bemött”. Med andra ord, jag glömmer kanske bort att se människan bakom rollen hos min underställda chef eller medarbetare.

Vi borde bemöta våra underställda chefer/medarbetare som de själva vill bli bemötta för att just de ska blomma inom sitt ledarskap. Det finns tyvärr inget ledarskap som passar alla individer, inget ”one size fits all”. Det skulle naturligtvis underlätta, men verkligheten är ju att alla människor är olika och har olika förutsättningar för att komma till sin rätt. Innerst inne vet vi det, men det glöms lätt bort i stressade och kravtyngda situationer. Om situationerna blir för många och/eller pågår för länge, så tappar vi lätt bort oss i ledarskapet.

3 tips för reflektion

  1. Ta dig tid att sätta upp återkommande möte med dig själv i din egen kalender. Tid för reflektion och egen strategisk planering/utveckling. Vi behöver oavsett stress och press ta oss tid att reflektera över vad som fungerar bra och mindre bra i det egna ledarskapet just nu. Vilken påverkan får mitt ledarskap på resten av organisationen? För påverkan, det får det oavsett om ledarskapet fungerar bra eller mindre bra.
  2. Vad motiveras dina underställda chefer/medarbetare av – egentligen? Varje gång vi utövar ledarskap, är ett försök att påverka beteendet hos medarbetarna. De är olika och behöver bli bemötta på olika sätt. Genom att verkligen sätta dig in i deras olika förutsättningar och behov, är det lättare att hålla ett coachande förhållningssätt som möter upp just den chefen/medarbetaren. Eller en individ som just nu behöver något annat än ett coachande förhållningssätt, hur möter du den? Vem är det jag leder och vad vill vi tillsammans uppnå på bästa sätt? För att kunna påverka någon behöver du förstå vem det är du försöker påverka.
  3. Som högre organisatorisk chef krävs att du har den abstrakta förmågan att kunna se hur ditt budskap landar längre ut i organisationen. Kan du förklara visionen och målen på ett så konkret sätt att medarbetare i alla led förstår riktningen? Vilka behöver få bilden uppmålad för sig? Vilka behöver få det mer uttryckt i textform? Vilka behöver höra/veta mer för att känna engagemang inför visionen? Vilka förutsättningar har var och en för att kunna arbeta i rätt riktning? Utan rätt förutsättningar blir det svårt att arbeta i riktning mot visionen. Då kommer även engagemanget att tryta.

Som ledare behöver du alltid avsätta tid för reflektion för att kunna ta smarta beslut och inte fastna i detaljer. Så fortsätt att avsätta tid i kalendern för reflektion.

Stort lycka till!

Irene Häll
Konceptansvarig Strategiskt Ledarskap

Läs fler bloggar här