Leda utan att vara chef – fortsättning

Att leda en grupp medarbetare på jobbet utan att kunna luta sig mot titeln chef och genom det besitta det formella chefskapets auktoritet kan vara en utmaning. Utbildningen Leda utan att vara chef 2 vänder sig till dig som inte är formell chef men som har ett ledaransvar i ditt jobbuppdrag. Utbildningen är en fortsättning på Leda utan att vara chef 1, som är det första steget (eller motsvarande). Öppen utbildning innebär att den genomförs tillsammans med deltagare från olika arbetsplatser/verksamheter.

Vad får du?

Efter utbildningen har du med hjälp av ett feedbackverktyg fått ökad självkännedom med fokus på ledarskap. Du har fått fördjupade kunskaper i vetenskapligt förankrade teorier som Full Range Leadership Model (FRLM) och du har fått fördjupade kunskaper och praktiska verktyg i konflikthanteringssamtalet, såväl en till en som tredjeparts-samtal. Du har tränat på att coacha och du har själv blivit coachad.  Med dig hem har du en handlingsplan för fortsatt ledarutveckling i din egen arbetsvardag.

Upplägg

Utbildningen genomförs ett antal gånger per år, ibland som fysisk utbildning i HumaNovas lokaler på Skeppsbron 32 i Stockholm och ibland som digital utbildning. Leda utan att vara chef 2 använder sig av feedbackverktyg för att fördjupa kunskapen och förståelsen för hur FRLM används i praktiken. Deltagarna genomför en strukturerad feedbackkartläggning som ger en nulägesbild av hur deras ledarskap uppfattas och som utmynnar i en konkret handlingsplan för ledarutveckling. Totalt innehåller kursen tre moduler där modul 1 och 3 genomförs på distans/egen hand och modul som sammanhållen utbildning i två dagar.

Modul 1

Totalt ca 1 timme

Feedback – uppstart

Informationsmejl om hur feedbackprocessen går till.

Modul 2

Två dagar

Dag 1

 • Leda utan att vara chef, fortsättning och repetition
 • Full Range Leadership Model FRLM – en repetition
 • Genomgång av feedbacksammanställning, rapport Lead Forward
 • Enskild reflektion & arbete med tillhörande arbetsmaterial
 • Coaching i smågrupp utifrån sammanställd reflektion

Dag 2

 • Reflektion och arbete med aktiviteter och handlingsplan
 • Coaching i smågrupp utifrån handlingsplan
 • Fördjupning konflikthantering – samtalsmetodik
 • Verktyg och praktisk träning

Modul 3

Beräknad tidsåtgång: minst 4 timmar

Nätverksträff med gemensam reflektion

Arbeta vidare med handlingsplanen

Kursdatum

Stockholm

19 nov - 20 nov 2024

 • 19 nov 09:00 - 16:30
 • 20 nov 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

12 maj - 13 maj 2025

 • 12 maj 09:00 - 16:30
 • 13 maj 09:00 - 16:30

Kursledare: Masae Shimizu

Tid

09:00-16:30

Omfattning

2 dagar

Adress
Skeppsbron 32

 

Pris

Privat
6280 SEK inkl. moms

Företag
6280 exkl. moms

Anmäl dig här

Är ni fler från samma företag som önskar gå kursen? Kontakta oss