Våra medarbetare

Irene Häll, HumaNova Ledarskap

Irene Häll

Ledarskapskonsult
Diplomerad organisationskonsult, Certifierad IL- och UL handledare

Verkar som organisationskonsult, utbildar inom ledarskap och handleder chefer, ledare och teamledare inom ledarskapet. Har arbetat som chef på olika nivåer och också projektledare främst i it- och konsultbranschen. Arbetar sedan 2008 med att ge stöd till chefer och ledare även inom den offentliga sektorn. Ser nyttan med att kombinera struktur med mjuka värden och finna vägar för en bra kommunikation och utvärderande samtal för en lärande organisation.

E-post: Irene.Hall@humanova.com