Vad behöver vi?

Vad är det vi behöver mest i tider när vi känner oro och rädsla för vad som ska hända med våra nära och kära, med vår arbetsplats eller med ekonomin?

Grunden och förhållningssättet i Motiverande samtal (MI) fungerar som en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för det goda samtalet/dialogen. Förhållningssättet grundar sig i att vara aktivt lyssnande. Känslan av att bli lyssnad på skapar trygghet och vilja till förändring och samarbete. En medarbetare som blir speglad och lyssnad på, som får öppna frågor som stimulerar och lockar fram de egna lösningarna, utvecklar sin motivation och omedvetna inre drivkraft och vilja till samarbete och förändring.

I alla typer av gruppkonstellationer är det därför viktigt att ta in varandras tankar och åsikter – att välja att aktivt lyssna på varandra och inte lämna någon osedd. Genom att alla i gruppen känner sig sedda och delaktiga skapas motivation och drivkraft. Att ha en gemensam målbild där alla är delaktiga i vilken väg som ska tas och hur, underlättar mycket när vi gemensamt ska klara av de utmaningar vi har ställts inför.

När omvärlden påverkar organisationer till snabba förändringar och organisatoriska omställningar, blir det ännu viktigare att du som ledare – i förhållande till att ge direktiv och skapa nya strukturer – stannar upp och lyssnar på dina medarbetare. Förändringar skapar i regel osäkerhet hos medarbetare, vilket i sin tur kan uttrycka sig i oro och nedstämdhet. En god dialog med hjälp av MI-teknik kan snabbt förändra dessa känslor och bidra till en gemensam målbild.

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som har verktyg för stödsamtal, handledning och medarbetarsamtal för att stärka dig i ditt ledarskap.

Lär dig mer på våra utbildningar

Vi erbjuder också individuellt stöd och handledning till chefer och ledare, något som kanske är minst lika viktigt i tider som dessa.
Vill du veta mer om individuellt ledarskapsstöd med bland annat MI? Hör av dig till oss!

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn