Utveckla ditt ledarskap med hjälp av MI

Utveckla ditt ledarskap med hjälp av MI

Utvecklande Ledarskap (UL) och Motiverande Samtal (MI) utgör två viktiga komponenter inom ledarskaps- och kommunikationsfältet som kan synergisera för att skapa en dynamisk och stöttande arbetsmiljö. HumaNova Ledarskaps konsult Kajsa Bellman är expert inom MI och handledare inom UL. Här delar hon med sig av insikter om hur MI samverkar och stöttar det coachande ledarskapet inom UL för att stärka motivationen och medarbetarskapet.

Utvecklande ledarskap (UL) och motiverande samtal (MI) är två olika begrepp inom ledarskaps- och kommunikationsområdet som kan komplettera varandra för att skapa en effektiv och positiv arbetsmiljö.

MI konceptansvarige Kajsa Bellman jobbar både som handledare i UL och som MI coach inom HumaNova Ledarskap. Kajsa brinner för ämnet och säger:

”Motiverande samtal kan stärka det coachande ledarskapet i UL mot att skapa en holistisk och stödjande ledarskapsapproach. Genom att använda MI-tekniker kan ledare bidra till en arbetsmiljö där medarbetare känner sig motiverade, uppmuntrade och engagerade i sin egen utveckling.”

Kajsa ger här exempel på områden där UL och MI kan vara relaterade:

Individens utveckling
Utvecklande ledarskap fokuserar på att stödja och främja medarbetares utveckling. Motiverande samtal, som en del av detta ledarskapsparadigm, kan användas för att identifiera och stärka individuella mål och motivationsfaktorer. Genom att använda MI kan ledare hjälpa medarbetare att utforska sina egna behov, värderingar och mål, vilket kan bidra till deras personliga och professionella utveckling.

Skapa en positiv arbetsmiljö
Motiverande samtal är känt för att skapa en positiv och stödjande kommunikationsmiljö. När detta kombineras med utvecklande ledarskap kan det skapa en kultur där medarbetarna känner sig uppmuntrade att växa och öka deras motivation att bidra till organisationen. Ledare kan använda MI-tekniker för att skapa en öppen dialog och bygga förtroende, vilket är grundläggande för att främja medarbetares engagemang och utveckling.

Fokus på medarbetarens egna lösningar
Både UL och MI betonar vikten av att involvera medarbetarna i processen genom att främja deras egen problemlösningsförmåga. Genom att använda MI-tekniker kan ledare ställa öppna frågor och lyssna aktivt för att uppmuntra medarbetarna att identifiera och utforska sina egna lösningar och strategier för att hantera utmaningar och nå sina mål. MI fokuserar på dialog snarare än monolog och är en samarbetande samtalsmetod. Det finns även verktyg för att hantera motstånd och undvika ”dragkamper”.

Anpassningsbarhet och flexibilitet
Både utvecklande ledarskap och motiverande samtal kräver en viss grad av anpassning och flexibilitet från ledarens sida. Genom att kombinera dessa två kan ledare vara bättre rustade att hantera olika situationer och utmaningar, samtidigt som de stödjer medarbetarnas individuella behov och mål.

En samtalsmetod du med andra ord, inte vill missa – läs gärna mer här.

Kajsa Bellman Konceptansvarig på HumaNovas Motiverande samtal-utbildning.

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn