Belöningssystemet är hjärnans motor

Motiverande samtal

Belöningssystemet är hjärnans motor och det är oerhört kraftfullt. Man kan se det som en motor som styr oss mot olika beteenden, skriver Anders Hansen i sin bok ”Hjärnstark”.

Den senaste månaden har jag lyssnat på flera föreläsare som talat om allt ifrån förlåtelseprocesser till förändring och motivation. Det har varit så inspirerande och bekräftande då den senaste hjärnforskningen belyser just beteenden utifrån våra hot- och motivationssystem. Att lust och motivation inför förändring kommer inifrån varje individ oberoende av hur vi blir bemötta i möten, tal och skrift.

Det känns hoppfullt att vi kan utveckla vårt ledarskap och fylla på med kunskap om hur vi kan förmedla förändringsprocesser och coacha våra medarbetare och kollegor genom att fördjupa oss i Motiverande samtal för att uppnå bästa möjliga effekt.

Förändring är inte lätt, den kräver förändrade beteenden och det är kopplat till både självinsikt och medveten viljeträning. Om du som chef/ledare eller annan samtalspartner har kunskap om bakomliggande orsaker till motstånd eller motivation är möjligheten till förändring mycket större och lättare att genomföra.

Ibland är vi våra största fiender utan att vi är medvetna om det. Vi går omedvetet in i invanda försvar. Och våra försvar förstärks då vi blir tillsagda vad vi ska göra eller hur vi ska genomföra något. Vårt belöningssystem har ett behov av att själv hitta lösningar genom ett samtalsstöd med rätt typ av frågor och att vi blir lyssnade på. En annan del är också att vi behöver information av olika slag. Även här vill vi bli erbjudna information istället för att bara bli tillsagda – helt enkel dialog istället för monolog. När någon går in i expertrollen eller liknande så slår vårt hotsytem till direkt och motivationen går ner för räkning.

Motiverande samtal ligger helt i linje med Utvecklande ledarskap i och genom att tillämpa det kan vi hjälpa vår omgivning, medarbetare, partners och inte minst oss själva att utveckla berikande möten och nå nya höjder i både arbetsliv och privatliv.

Kajsa Bellman Blomberg

Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar här