Motiverande samtal för ett utvecklande ledarskap

Motiverande samtal för ett utvecklande ledarskap

Det är inte bara VAD du säger utan HUR du förmedlar budskap, uppgifter och kommunicerar med dina medarbetare som ger upplevelser och rätt effekt i organisationen. Vilken ledarstil vill du ha? Vilken effekt av ditt ledarskap vill du få?

När du blir medveten om vilka faktorer och HUR du talar till dina medarbetare eller medmänniskor så finns det avgörande faktorer hos mottagaren som triggar mottagarens hot- eller motivationssystem. Det är signaler som omedvetet går igång och som vi inte alltid kan styra över eller ens är medvetna om.

Genom Motiverande samtal kan vi träna upp vårt förhållningssätt och medvetandegöra hur vi ska använda oss av metoden för att få ett så bra resultat, en så hög effektivitet och framförallt så motiverade medarbetare som det är möjligt i vår organisation.

Framtidens organisationer kan komma att ställa högre krav på självledarskap, det innebär att vi behöver bli medvetna om hur vi leder oss själva tillsammans med våra medarbetare och hur vi tillsammans utvecklar organisationer och företag. Tillsammans kan vi utnyttja den kollektiva intelligensen där kommunikation är en av fyra grundpelare. Vi delar med oss av allas kunskap och utifrån utvecklande samtal utforskar vi våra medarbetares kompetenser och potentialer för att uppnå bästa möjliga effekt.

Motiverande samtal hjälper dig att få kontakt och hjälpa medarbetare att släppa rädslor, prestige och få tillgång till sina resurser för att nå önskat läge. En fantastisk samtalsmetod för svåra samtal och aktiv feedbackkultur.

Kajsa Bellman Blomberg
Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar här