NÖHR

Coacha dig själv!

NÖHR är en coachingmetod som bland annat används på HumaNovas utbildningar i Utvecklande Ledarskap.

N=Nuläge

Ö=Önskat läge

H=Hinder

R=Resurser

Och ibland lägger man till ett avslutande A (NÖHRA) där

A=Action

Vad är NÖHR?

Förkortningen NÖHR(A) kan vara en ledstång när man coachar medarbetare men kan även användas för att coacha en hel grupp. Men i det här inlägget ska vi fokusera på oss själva för en stund.

Nuläge

Vilket är ditt nuläge? Var befinner du dig (mentalt/fysiskt) just nu? Är ditt nuläge en specifik utmaning du vill ta tag i eller är det mer generellt? Hur är det att vara där? Hur påverkar det dig? Vad känner du? Vad tänker du? Hur skulle du beskriva den aktuella situationen/utmaningen? Är det en specifik situation? Eller något mer subtilt? Annat?

Önskat läge

Var önskar du vara? Vilket är ditt önskade läge? Vilken är din målbild? Hur känns det när du är där, i ditt önskade läge? Vad ser du omkring dig? Vad hör du? Hur känns det? Vilka tankar har du? Kan du måla upp ett scenario? Kanske hör du något om du visualiserar ditt önskade läge? Hu beskriver någon annan dig i ditt önskade läge? Annat?

Hinder

Vilka hinder finns det på vägen mot det önskade läget? Fysiska hinder och/eller mentala? Hinder hos dig själv? Hinder i din omgivning? Annat?

Resurser

Vilka resurser har du att ta till för att övervinna identifierade hinder och för att nå ditt önskade läge? Egna resurser? Andra personer du kan ta hjälp av? Andra fysiska- och/eller mentala resurser? Om du skulle fråga din bästa vän vad hen ser för resurser vad skulle hen svara då? Annat?

Action

Vad blir din plan? Vad kommer krävas? Vad blir ditt första/nästa steg? Vad kan du göra som inte kräver så mycket, men som skulle ge effekt? Vad skulle vara värdefullt för dig? Annat?

Se frågorna som inspiration och unna dig en stund där du NÖHRA:r dig själv!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev