Hoppfull ledare

Berättelser
Berättelser

En ”hoppfull” ledare

Är du en hoppfull ledare? Ja, motsatsen kanske ingen vill identifiera sig med.

Jag har mött många olika slags ledare. Vi utövar alla vårt ledarskap utifrån vår unika personlighet och det kan vara gott nog, men vissa ledare är extra framgångsrika i att sprida den där känslan av att allt är väl. En känsla av att ur allt det som sker i vår omvärld, kommer det något gott, en känsla av tillit, hopp och framtidstro.

Vad skapar ett sådant ledarskap?

Förstås en gemensam vision, någonting att tro på och hålla fast vid när omvärlden förändras. Ett gemensamt syfte som skapar meningsfullhet i vardagen. Tydliga roller, mål och förväntningar. När jag kan se mitt bidrag till helheten och känna mig som en del av ett större sammanhang, skapas en känsla av delaktighet. Här väcks en motivation inifrån, som får mig att ”investera” det där lilla extra.

Allt detta är naturligtvis viktigt men ibland funderar jag över om inte ”det stora ofta föds i det lilla”. I medvetna möten skapas magi. I närvaro och nyfikenhet föds kreativitet. I ödmjukhet och öppenhet byggs tillit. I möten bortom våra roller väcks respekt. I kommunikation från hjärtat spirar glädje.

Vad vill du bidra med i den här stunden, vid just det här mötet, när du träffar dina kollegor, medarbetare eller chefer?

Hoppfullhet sprider sig…😊

Vi har många alternativ för dig som vill utveckla ditt ledarskap, kurser både fysiskt och digitalt. Läs vidare på vår sida om ledarskap.

Exempel på Ledarskapsutbildningar & kurser hos oss:

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn