Alla beteenden får ett resultat

Motiverande samtal

Alla beteenden får ett resultat. Beroende på hur du förhåller dig i mötet med dina medarbetare och i dina relationer i övrigt, så kan du genom ditt förhållningssätt påverka resultatet av mötena.

Jag kommer just från Tallin efter en veckas MINT-konvent fullproppat med föreläsare från jordens alla hörn. Att lyssna och delta i olika workshops med psykologer, behandlare, chefer/ledare som alla förespråkar att det är HUR du bemöter andra som har den största påverkansgraden för att väcka den andres inre motivation för medverkan och förändring.

Det finns en generell rädsla att inte duga, att göra fel, att inte våga, som cirkulerar inom de flesta av oss vid olika tidpunkter. Det påverkar oss och kan bli det största hindret för att inte kunna släppa loss vår kreativa sida och känna oss motiverade inför uppgiften. Det finns några avgörande faktorer som vi alla längtar efter att bli bemötta i, som kan göra skillnad. Faktorer som kan leda till högre tillit, effektivitet och i organisationer även bättre lönsamhet. Faktorer som hjälper medarbetare att bli och verka från sitt bästa jag. Tillsammans med HUR vi använder frågor och reflektioner mm, finns de perfekta verktygen i MI Motiverande samtal.

Jag nämner de åtta viktigaste delarna i förhållningsättet som man enligt forskning vet förändrar mötet mellan individer och mellan ledare och medarbetare:

  1. Empati och innerlighet –  inte sympati
  2. Accepterande och icke dömande
  3. Positiv återkoppling, bekräftelser
  4. Äkthet
  5. Focus
  6. Hopp om och avstämning av framtida förväntningar
  7. Locka fram den andre
  8. Erbjud/be om lov att få informera

Motivational interviewing är ett kärleksfullt och kraftfullt förhållningssätt och en metod som kan implementeras i alla yrkesgrupper. Varför inte prova du också.

Varmt välkommen!

Kajsa Bellman Blomberg
Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn