Motiverande samtal = Psykologisk trygghet

Motiverande samtal = Psykologisk trygghet

Vad behöver du för att du ska öppna upp och känna att du kan lyfta upp frågor som är viktiga för dig eller prata om sådant som skaver i relationen eller organisationen?

Ett av benen i Motiverande samtal är Förhållningssättet/MI-andan

  • Empati – Ska inte förväxlas med sympati. Skillnaden är grunden för att hjälpa den vi talar med, att se och ta ansvar för både pågående beteenden och förändrade beteenden. Vilket resultat vill hen ha?
  • Aktivt lyssnande – Att lyssna på vad den vi talar med berättar utan att avbryta, tolka, lägga in sin egen berättelse eller sanning. Bara lyssna helt och fullt på den andre.
  • Icke värderande/dömande – När vi känner oss fria från att bli värderade kan vi verka utifrån den vi är och vill vara. Vi vågar också prova.
  • Respekt och Acceptans – Är grunden för att våga bli den du själv vill verka utifrån. Hänger ihop med icke värderande/dömande.
  • Att någon visar tilltro till dig och dina åsikter, dina lösningar och förslag.
  • Autonomi – Varje människa har rätt att utifrån rådande situation göra ett val och bli bemött utifrån det.
  • Locka fram med hjälp av öppna frågor och speglingar. Vi behöver få svara på hur vi tänker i processer och få möjlighet att utveckla svar och lösningar. Det leder i sin tur till ett ökat engagemang.
  • Samarbete – Det är två personer som samtalar. Du som samtalsledare, utan att sätta dig i en expertposition och den du talar med som är ”expert” på sig själv.

Låt alla medarbetare vara delaktiga i att skapa processer. Använd ett aktivt lyssnande för att nyfiket utforska andras kompetenser. Ta tillvara på drivkrafter och bekräfta dina medarbetare och medmänniskor för deras insatser. Det kostar inget och ger dubbelt tillbaka. Alla har ett behov av att känna sig värdefulla och delaktiga.

Det är först när vi känner oss sedda, värdefulla och tagna på allvar som vi kan känna att vår motivation stiger. Det är en omedveten process som är drivkraften i förändring av våra beteenden. Beteenden styr våra resultat båda privat och på arbetsplatsen.

Lär dig mer

Läs fler bloggar härFölj oss på LinkedIn