Så får du dina medarbetare att uppnå känslan av självkompetens och motivation

Självkompetens och motivation

Vad är det som gör skillnad i ditt ledarskap, för att dina medarbetare ska känna sig motiverade att gå till jobbet – även en måndagsmorgon, när inte bara vädret är grått och trist?

Vi alla behöver någonting att se fram emot. Det hänger väl ihop och går många gånger hand i hand med vårt välmående. När vi inte har gemensamma eller individuella mål, blir vi per automatik håglösa och tappar energi. Det kan i vissa fall, till och med leda till lättare depressioner.

Detta gäller alltså inte bara för ens egen vinning i privatlivet, utan även för organisationens framgång i arbetslivet. Det är därför av stor vikt för dig som ledare att föregå med gott exempel och sätta tydliga mål, så att samtliga medarbetare kan arbeta ur en gemensam värdegrund.

Vi mår nämligen bra av att känna oss kompetenta och sedda. När vi gör det, så ökar även vår vilja till samarbete. Addera därtill en ledare som stöttar oss i vår självkompetens och motivationen kommer att stiga i taket, utan att vi ens hinner reflektera över var den kommer ifrån.

Dessa värdefulla nycklar får du genom att arbeta utifrån Motiverande samtal (MI), vilket både handlar om vad du säger och hur du säger det.

När jag själv handleder grupper och chefer får jag ibland höra: ”Kajsa, det låter så enkelt när du säger det”, och det är just det som är nyckeln med att vara tydlig och samtidigt bjuda in till samarbete utan att behöva peka med hela handen.

Alla individer har förmågan och viljan att samarbeta – om dem bara får chansen till det, med rätt bemötande. Ofta har varje individ, såväl medarbetare som chefer även sina egna lösningar – dem vet bara inte om det.

Det handlar i grund och botten alltså om ens förhållningssätt, som sedan byggs på med ett antal spännande verktyg för att uppnå maximal motivation.

Ställ dig själv frågan: ”Vad behöver dina medarbetare från dig, för att nå sina egna och organisationens gemensamma mål?”.

Lycka till!

Kajsa Bellman Blomberg

Konceptansvarig
Motiverande samtal i organisationer

 

Läs fler bloggar här