Så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar

”Så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar”,

skriver Johan Velten, Stefan Tengblad och Bengt Heggen i sin bok om Medarbetarskap.

Det är just dialogen som kan vara den stora utmaningen. Det finns vissa grundläggande principer för att få en god dialog. Det är också i dialogen som motivationen stiger.

Inom Motiverande samtal (MI) har man forskat på vad det är i samtalet som gör att mottagaren öppnar upp och omedvetet känner en ökad motivation till förändring och lust till dialog. När jag läser om medarbetarskap och dialog så pekar man på likvärdiga förhållningssätt såsom respekt, intresse, mottaglighet och vänlig uppriktighet.

När det gäller intresse så menar man att det är viktigt att lyssna och visa förståelse för andras synpunkter, även om man har en annan uppfattning. Och det är just när vi känner oss lyssnade på och speglade som vårt motivationssystem kickar igång och vi snarare öppnar oss istället för att stänga och känna oss hotade.

Vi har också ett behov av att bli respekterade för dem vi är, och att vi får känna autonomi. Som medarbetare behöver vi förhålla oss till vår arbetsordning och organisationens uppsatta mål, riktlinjer och värderingar. Där behövs autonomin för att möjliggöra valet av hur vi själva vill arbeta med vårt självledarskap, eller välja att stanna kvar i gamla mönster och beteenden. Det är alltid vi själva som väljer om vi vill sitta kvar i baksätet eller flytta oss till förarsätet.

På HumaNova arbetar vi integrerat med ledarskap, medarbetarskap och självledarskap. Tillsammans med Motiverande samtal (MI) kan vi stötta och ge medarbetare de verktyg som behövs för en dialog som både stöder förändring och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål.

Det är en lika härlig känsla varje gång jag ser våra kunder tillämpa metoden och uttrycka vilket hjälpsamt verktyg de har tagit del av.

Kajsa Bellman Blomberg
Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar här