SCARF

SCARF & hösten

Inspirerad av det faktum att mina kollegor i förra veckan fick höra Eva Hamboldt föreläsa om neuroperspektiv på bl.a. ledarskap så virvlade mina egna tankar iväg till SCARF-modellen och dess koppling till hösten.

David Rock är forskaren bakom SCARF-modellen, en modell där han i bokstäverna SCARF formulerar fem olika områden som omfattar sociala situationer som är särskilt viktiga för oss människor och som triggar vårt nedärvda hot- och belöningssystem.

SCARF står för Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness. Är ett område tillgodosett så triggas belöningssystemet i våra hjärnor till skillnad mot motsatsen – d.v.s. om ett område inte är tillgodosett så triggas hotsystemet i våra hjärnor.

Vad har då detta med hösten att göra? Jo, kanske kan SCARF-modellen vara till hjälp när du nu gör en spaning in i din egen höst! Kanske kan SCARF förklara den känsla du har när du nu står på tröskeln mellan sommar & höst. Jag har här gjort en förenklad förklaring av modellen:

Vi börjar med Status. Området status handlar om vår känsla av mandat i gruppen. Hur ser min plats ut i den här gruppen? Har jag ”status”? Är jag viktig, ansedd och lyssnad på? Hur ser din höst ut? Kommer du att befinna dig i grupper där du känner att du har en naturlig och positiv ”position”? Upplever du att dina kollegor/vänner/lagmedlemmar etc. lyssnar på dig? Ser man dig som professionell och kompetent? Får du feedback som är konstruktiv och utvecklande istället för kritiserande och tilltryckande?

Certainty – Förutsägbarhet och säkerhet. Vet du vad du har framför dig? Kan du förutsäga för dig viktiga faktorer? Är det tydligt vad som förväntas av dig och vad du ska åstadkomma? Kan du spana in i hösten och få en bild av vad som komma skall?

Och hur är det med känslan av autonomi, Autonomy? Äger du din egen situation? Kan du påverka din höst? Kan du påverka dina arbetsuppgifter/din fritid etc. inom givna ramar? Får du utrymme att utforma vardagen och arbetsuppgifter eller känner du dig detaljstyrd av yttre krav och ramar? Är din röst viktig eller fattar någon annan beslut åt dig?

Relatedness – hur ser dina relationer ut? Vilka relationer går du in i nu när hösten kommer? Har du nära relationer där du kan vara du? Känner du dig uppskattad och behövd? Och känner du att du ingår i ett (eller flera) sammanhang där det finns tillit och öppenhet? Känner du dig inkluderad?

Och känner du att du blir rättvist behandlad, Fairness? Upplever du att saker och ting går rätt till? Fattas beslut på goda och rättvisa grunder? Finns det en transparens i beslutsprocessen och fattas beslut om skillnader med goda argument? Tillgodoses olika perspektiv och olika behov?

Ouppfyllda områden gör att hotresponsen i våra hjärnor triggas och kroppen försätts i hotläge/stress. Motsatsen, när dessa fem områden är tillgodosedda, gör att belönings-systemet slås igång, vi känner oss motiverade och lyckliga och stressnivån är låg.

Och skulle det vara så att du har områden där du känner att du behöver fylla på – vad behöver du för att detta ska ske? Exempelvis vad krävs för att du ska känna att du i större utsträckning äger din egen höst. Vad kan du påverka? Kanske i det lilla?

Ann Ljusberg

Konceptansvarig Utvecklande ledarskap

Läs fler bloggar här