Så leder du dina medarbetare (och dig själv) – med motiverande samtal

Samtal som motiverar och förändrar

Samtal om förändring är just vad motiverande samtal (MI), handlar om. Varje dag pågår det som bekant, ständig förändring runt omkring oss. Vare sig vi vill eller måste följa med, är det alltid pågående processer – på arbetsplatsen, i samhället överlag, för att inte nämna i våra kroppar och relationer till andra människor och vår omgivning.

Förändring är beroende av att vi blir medvetna om våra beteenden vilka leder till våra resultat. MI är en fantastisk samtalsmetod, på så sätt – för att kunna möta varandra i dialog, och samtala om frågor som synliggör våra beteenden och vad det är, hos oss själva som styr dem.

Idag talar vi om ledarskap och medarbetarskap, inte minst personligt ledarskap. Men, hur ska vi kunna leda andra om vi inte kan leda oss själva?

Motiverande samtal är användbart i alla samtal där du leder andra och arbetar som rådgivare i olika former. Det hjälper dig nämligen som ledare att få rätt verktyg, för att på ett motiverande sätt, leda både dina medarbetare och dig själv genom att tillgodogöra de psykologiska faktorer som ligger till grund för mottagaren att känna ökad motivation kring såväl uppgift som mål.

Varje individ har en biologisk betingelse av att se faror och hot, före möjligheter. Rädslan och oron inför en förändring är således helt naturlig och behöver få vara det, men bör för bästa resultat ske med stöd av en samtalsledare som hjälper sin adept att synliggöra dessa möjligheter och hot, utan att gå in i försvar.

MI har även verktygen för att hantera just detta motstånd på ett hjälpsamt sätt, och få individen att fatta sina egna beslut utan att känna sig pressad eller manad till det. Ingen människa vill ju bli beordrad.

När någon talar om för oss hur vi ska, borde eller behöver göra känner vi oss nämligen tvingade, varför vi då istället sluter oss och stänger av, eller blir omedvetet obstinata.

När vi istället blir engagerade och inkluderade så öppnar vi upp oss likt en blomma. Vi har alla nämligen ett grundläggande behov av att bli sedda och lyssnade på, det är egentligen inte så mycket svårare än så.

I det stadiet så blir vi naturligt mer nyfikna på lösningar och hur vi själva kan möta andra, såväl i dialog som processer – och vår motivation stiger omedvetet. Till följd blir vi till och med nyfikna på förändring!

En samtalsmetod du med andra ord, inte vill missa – läs gärna mer här.

Kajsa Bellman Blomberg

Konceptansvarig på vår Motiverande samtal-utbildning.

 

Läs fler bloggar här