Motivation kommer inifrån

Motivation kommer inifrån

Den här bloggen handlar om äkta arbetsglädje och engagemang. Sommaren går över i höst och semesterperioden är slut för det här året. Det är dags att gå tillbaka till arbetsplatser och rutiner och få våra livspussel att fungera.

Reflektioner från olika besök under sommaren har förtydligat vikten av engagerade medarbetare på restauranger och andra verksamheter som jag har besökt och varit engagerad i. Skillnaden där medarbetare får vara delaktiga, ta egna beslut, använda sig av autonomin inom de ramar som finns, förmedlar stolthet och engagemang till kunder och besökare.

Låt alla medarbetare vara delaktiga i att skapa processer. Använd ett aktivt lyssnande för att nyfiket utforska allas kompetenser. Ta tillvara på drivkrafter och bekräfta dina medarbetare och medmänniskor för deras insatser. Det kostar inget och ger dubbelt tillbaka. Alla har ett behov av att känna sig värdefulla och delaktiga.

Här är Motiverande samtal en fantastisk metod där du får nycklar till ett aktivt lyssnande och hjälp att föra samtal som stödjer och utvecklar dina medarbetare och medmänniskor.

Det är först när vi känner oss sedda och värdefulla som vi kan känna att vår motivation ökar. Det är en omedveten process som är drivkraften i förändring av våra beteenden. Beteenden styr våra resultat båda privat och på vår arbetsplats.

Kajsa Bellman Blomberg
Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar här