Motivation

Ledarskap för lärare

Tänker på motivation och debatten kring utmattade lärare som säger upp sig med anledning av att arbetet med dokumentation upplevs som en stor del av deras uppdrag. Tänk vad skolan kan vinna på att utvecklas om det blir obligatoriskt med en kombinerad Ledar- och MI-utbildning för samtliga pedagoger. Det som idag med senaste neurovetenskap som grund stödjer både UL Utvecklande ledarskap, och MI Motiverande samtal.

Om vi med ett empatiskt och tydligt ledarskap kan motivera eleverna så skulle vi fånga upp så många fler som idag inte hittar sin inre motivation och drivkraft för att lära. Det ska kännas tryggt och roligt att gå till skolan. Det blir det om lärarna mår bra och känner sig trygga i sitt ledarskap. Idag har Sveriges lärarkår en stor utmaning i att orka hålla ordning samtidigt som de behöver tillgodose alla elevers personliga behov. Här skulle UL Utvecklande ledarskap vara en trygg bas att utgå ifrån. Ett gemensamt förhållningssätt och språk där ”hur” man talar, utan att ge avkall på tydlighet, möjliggör en dialog med mottagaren. Lägg sedan till MI Motiverande samtal, som är en metod där man väcker mottagarens inre motivation och lust till lärande.

Utmaningen och balansen ligger i att väcka nyfikenhet och locka in eleverna i lärande. Det finns många faktorer som påverkar mottagandet av information, bl a nyfikenhet och att få känna sig delaktig, sedd, lyssnad på, bekräftad och tagen på allvar. Vi har alla ett grundbehov i att känna oss värdefulla, sedda och bekräftade. Får vi möjlighet uppleva och känna det, ökar vår motivation till samarbete och nyfikenhet. Det pratas oftast om resultat och kompetens. Utmaningen är HUR vi ska nå dit med våra barn och ungdomar.

MI Motiverande samtal tillsammans med en trygg ledarutbildning, där vi tränar på HUR vi ska tala för att väcka nyfikenhet för inlärning, vore hjälpsamt för hela lärarkåren.

Kajsa Bellman Blomberg
Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar här