Så leder du dig själv klokt i svåra samtal

Så leder du dig själv

Händer det att du i ditt jobb ibland behöver samarbeta med en person som du har svårt för?

Kanske känner du dig olik din kollega, chef eller medarbetare? Kanske har ni aldrig riktigt ”klickat”. Men nu behöver du, för jobbets skull, ha ett viktigt samtal med den här personen. Kanske är du rädd att det ska ”skära sig”, att du ska visa irritation? Eller att du, av rädsla för konflikt, ska hålla inne med det du behöver få sagt?

Det är ett mänskligt faktum att vi har svårt för att uttrycka oss klokt när vi är i affekt. När vi ser likheter med andra människor och en känsla av samhörighet infinner sig, lugnar sig vårt affektsystem och vi kan utnyttja de klokaste delarna av vår hjärna. Vägen går via empati.

Empati blir större med vänlighet. Ju mer vänlighet du visar andra människor, ju mer empati känner du för dem. Empati ökar som sagt också när vi ser likheter mellan oss. Ju mer vi upplever att en person är precis som vi, desto mer empati känner vi för hen.

I en studie gjord av Andrea Serinao med titeln ”I feel what you feel if your are similar to me” bekräftas att empati och upplevelsen av att vara lika någon annan hänger ihop.

Nyckeln till det goda svåra samtalet är alltså att se likheter och att därifrån få fatt i empatin för den andre. Med den kommer också vår förmåga att se den andres perspektiv. Ur detta kan den konstruktiva dialogen växa fram.

Här bjuder vi på en övning som kan vara hjälpsam att göra innan du tar itu med nästa svåra samtal.

Om nästa svåra samtal inte ger tid för att göra övningen, prova nedanstående micro-övning – Precis som jag – on the go:

Vad

Den här övningen tar tre andetag och syftar till att skapa en känsla av samhörigheten med andra människor.

Hur

Tänk på en person i ditt liv. Det kan vara en familjemedlem eller partner, en arbetskollega eller någon annan som du vill öka känslan av samhörighet med. När du har personen i ditt medvetande. Ta tre medvetna andetag:

  • Första andetaget – Stilla sinnet
  • Andra andetaget – Se mänskliga likheter er emellan
  • Tredje andetaget – Önska personen väl

När

  • När du arbetar med personer som är annorlunda än du
  • När du vill odla en känsla av vänlighet och samhörighet med dina kollegor
  • I samband med ett svårt samtal

Lotta Jarnesjö
Konceptansvarig Självledarskap

Läs fler bloggar här