”Mind the gap” – så skapar du goda vanor som utvecklar ditt ledarskap

Självledarskap

Jag har börjat med en del nya vanor 2018. Dels har jag börjat fråga människor jag möter på företagsuppdrag, i utbildningar, coaching och terapi följande frågor: ”När känner du dig mest utmanad och som mest på topp i ditt ledarskap?” och ”Hur är du då?”.

När vi tillsammans har rensat alla svar från önsketänkande om hur andra ska vara, och stannar vid den egna personen, så utkristalliseras ett tydligt mönster. Kraften i den medvetna närvaron! De flesta svarar nämligen att de är på topp när de är i kontakt med sig själva och klarar av att fatta medvetna beslut som ligger i linje med hur de vill bete sig. Många beskriver motsatsen som att gå på autopilot och att i efterhand kritisera sig själva för att det blev tokigt.

Den andra nya vanan jag har utvecklat är att varje gång jag sträcker mig efter min mobil, så tar jag en liten mikropaus. Jag tar ett djupt andetag, lägger märke till fötternas kontakt med golvet. Och, när jag kommer ihåg det, försöker jag öppna upp och bli medveten om hur det faktiskt känns att sträcka mig mot telefonen. (Prova själv. Jag brukar uppleva en blandning av förväntan, nyfikenhet och oro. Vad upplever du?).

Hur hänger då de här två vanorna ihop och hur kan det hjälpa oss som ledare?

Jo, vanan med mobilen är i själva verket en träning i självledarskap. Genom att träna på att pausa sig själv när autopiloten är igång, skapar du en inre flexibilitet vilken stärker din uppmärksamhetsmuskel. Detta i sin tur, ger oss således möjlighet att väl i ”skarpt läge” stanna i kontakt med oss själva när vi behöver ge en medarbetare feedback, delegera en arbetsuppgift, ta ställning till en förfrågan eller fatta ett viktigt beslut. Mobilen blir i det här fallet hjärnans träningsredskap för att stärka det inre ledarskapet så att vårt yttre ledarskap ligger i linje med våra värderingar.

Detta går givetvis att applicera på alla små händelser här i livet, kanske passar det dig bättre att istället ta din mikropaus när du väntar på grön gubbe, öppnar kylskåpet eller borstar tänderna.

Känn efter själv, och gör det till en ny vana du också!

Stanna upp ett par sekunder och andas djupt.

Reser du ofta till London har du förmånen att bli påmind om just detta, varje gång du kliver på en tunnelbanevagn; hedra mellanrummet – mind the gap! (1)

För det är just genom att skapa, uppmärksamma och utforska detta ”gap” mellan våra göranden, som vi stärker våra möjligheter att känna oss på topp i vårt ledarskap.

”Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom”

Dr. Viktor Frankl

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla ditt självledarskap?

Läs gärna mer om självledarskap här och se samtliga av våra kommande seminarium här. Varmt välkommen!

Lotta Jarnesjö

Konceptansvarig Självledarskap

(1) ”Mind the gap” är ett väletablerat uttryck i Buddhistisk undervisning och refererar då ofta just till informationen i Londons tunnelbana.

Inspireras ytterligare från filmen nedan:

 

Läs fler bloggar här