En sak du bör känna till

En sak du bör känna till om Medarbetarskap…

Nöj dig inte med nöjda medarbetare – det kan bli förödande för din verksamhet!

”Nöjdhet” är inte ett mått på att nå hög effektivitet, så det är inte ett eftersträvansvärt tillstånd om du vill nå dina verksamhetsmål.

Medarbetarskap syftar till att alla bär ett ansvar för verksamhetens utveckling och framgång och samtidigt att alla mår bra och känner arbetsglädje och engagemang att gå till arbetet.

Stefan Tengblad är forskare och professor och hans forskning bygger på evidens som visar samband mellan graden av medarbetarnas engagemang och vad som gör en verksamhet livskraftig.

Tre enkla och viktiga frågor att ställa till dig själv och dina medarbetare:

  1. När är du ditt bästa jag på jobbet?
  2. Vad är du extra stolt över på jobbet?
  3. Hur bidrar du till medarbetarnas välmående?

Hur blir man den medarbetare som stöttar och hjälper sina kollegor att bli sitt bästa jag? Hur blir man den medarbetare som har kunskap om att vi tillsammans bidrar till den grupp som präglas av samarbete, tillit, engagemang och där man verkligen lyssnar på varandra. Det är inte bara chefens ansvar. Det är allas ansvar.

Är du nyfiken på att veta mer konkret hur du kan implementera Medarbetarskap i din verksamhet?

Vänd dig till oss på HumaNova!

Konceptansvarig Medarbetarskap

Läs fler bloggar härVåra koncept