Resultat är en konsekvens av medarbetarnas engagemang

Sex punkter för egen reflektion.

Det är så mycket vi håller på med  i våra organisationer: strategier, IT system, prismodeller, marknadsföring osv. Allt det där är så självklart att vi fokuserar på, men att allt det vi gör skapas av medarbetarna glömmer vi ibland bort. Vi glömmer vår viktigaste resurs, det är lite för självklart för att få fokus.

Det är som att tro att vi ska få skörda fast vi inte har vattnat.

Fler och fler organisationer börjar nu däremot se vikten av ett utvecklande medarbetarskap. Där medarbetarskap kan ses som:

  • Summan av medarbetarnas engagemang, ansvar och samspel
  • En filosofi för resultat och organisationsutveckling
  • En modell för effektivitet och måluppfyllelse
  • En väg till kundfokus och kundperspektiv

Att satsa på medarbetarskapet är helt enkelt en strategisk fråga och en överlevnadsfråga. Forskning visar tex att nöjda medarbetare och produktivitet inte korrelerar eller hör ihop. Nöjda medarbetare skapar inte resultat utan det är engagemanget hos varje medarbetare som är det som bidrar till att vi når dit vi vill.

Så tex kan ibland överdrivet fokus på investering i endast ledare och de högsta cheferna bli mindre resultatdrivande. Här kommer några saker att reflektera över när du istället vill utveckla individerna som utvecklar din verksamhet. Är du villig att:

  1. Satsa på att utveckla medarbetarnas självinsikt, hur uppfattas jag på jobbet och hur vill jag vara?
  2. Skapa dialogstrukturer mellan medarbetarna med hjälp av etablerade dialog- och självinsiktsinstrument, där insikter om mig själv och hur jag är i relation med mina kollegor delas och diskuteras mellan medarbetarna. (Exempel på detta kan du ladda ned nedan)
  3. Utveckla förståelsen för hur relationer mellan medarbetare och i teamet påverkar det slutgiltiga resultatet.
  4. Tydliggöra hur team och personligheter i team påverkar hur vi lyckas nå våra mål.
  5. Skapa små team eller microsystem med delegerat ansvar som har befogenheter och beslutskraft.
  6. Fokusera på och kommunicera meningsfullhet, varför gör vi det vi gör i ett större perspektiv på vår arbetsplats.

Fantastiska saker händer när vi skapar tillsammans. Viktigt är då att arbeta strategiskt och långsiktigt med en metod och väl beprövade dialoginstrument som stödjer utvecklingsprocesser.

HumaNova

 

P.S. Vill du ladda ner ett exempel på hur ett dialoginstrument kan se ut när vi arbetar med Medarbetarskap?

Eller vill du veta hur du får medarbetare att känna arbetsglädje och engagemang varje dag – alla dagar i veckan? Anmäl dig till vårt kostnadsfria seminarium.

Ladda nedAnmälan