Nöjda medarbetare

Nöjer du dig med nöjda medarbetare?

Nöjer sig dina medarbetare med en nöjd ledare?

Om det är så, så kan du fortsätta vara nöjd…

Om inte, så lär dig mer om hur du och dina medarbetare kan bli mer engagerade, känna mer glädje på jobbet och nå högre effektivitet.

Det handlar om att bli den allra bästa versionen av dig själv – oavsett om du är chef, ledare eller medarbetare. Förhållningssättet inom Medarbetarskap är nämligen att alla är Medarbetare. Vi har bara olika roller och din roll kanske är att vara chef.

Verktyg som vi använder i utvecklandet av Medarbetarskapet, där vi sätter dialogen i centrum, är bland annat två som är webb-baserade. Verktygen heter ”4 Temperament” och ”AnSvar”.

Medarbetarskap är en forsknings- och evidensbaserad metod. Stefan Tengblad är professor och har forskat kring medarbetarnas betydelse för att upprätthålla väl fungerande verksamheter genom delaktighet, engagemang och att ta eget ansvar.

Om du vill veta mer och utforska hur det här kan integreras hos dig så hör av dig!

Konceptansvarig Medarbetarskap

Läs fler bloggar härVåra koncept