Så får du dig själv och dina medarbetare att känna arbetsglädje varje dag

Vad är det som gör att människor såväl chefer som medarbetare känner arbetsglädje på jobbet, egentligen?

Genom att ha koll på hjärnans belöningssystem kontra hot och respons-system så lär du dig att bättre förstå vad som faktiskt får oss människor att agera genom att se det som händer som ett ”hot”, och vad som faktiskt ger oss endorfiner när vi upplever att vi blir ”belönade”.

Vi människor är som bekant ofta väldigt olika – men ibland, är vi faktiskt mer lika än vi tror. Vi har tillgång till samma känslor och behov, men hur vi upplever belöning respektive hot skiljer sig åt beroende på hur hjärnans sociala behov ser ut.

En kan också se det utifrån vilken försvarsstrategi vi har valt att använda oss av när vi känner oss hotade. Blir vi den som går till attack, flyr eller den som lägger sig och spelar död? (De tre f:n på engelska – fight, fly, freeze). Det vi triggas av, går igång på och blir hotade av kan således vara detsamma, men strategin kan se annorlunda ut.

Och med lite mer medkänsla för dig själv, så kan du istället för att värdera ditt sätt att reagera, konstatera att du har välfungerande överlevnadsmekanismer och att allt egentligen handlar om att skydda sig från oväntade faror, i slutändan.

Jag får ofta höra från chefer att deras medarbetare ”gnäller” och att det är ett problem. De vill ha hjälp med att se till att medarbetarna tar ett större ansvar. Samtidigt hör jag från medarbetarna att de är missnöjda och riktar kritik mot chefer som inte tar dem på allvar,  ger dem återkoppling och bekräftelse, inte lyssnar och går till handling när rutiner brister i verksamheten, påtalas upprepade gånger.

Båda parter är alltså missnöjda, och när våra behov inte blir tillgodosedda så reagerar vi människor med att känna oss ”hotade” och det är då vanligt förekommande att vi använder oss av någon form av försvarsstrategi. En kan vara att bli extra kritisk, en annan att bli den som ”drar sig undan” eller den som tycker att någon annan borde göra något – den så kallade ”krävaren”. Alla dessa strategier som, med andra ord kan uppfattas som ”gnäll”, men egentligen handlar om att undvika att känna sig ignorerad, osedd eller ogillad.

Mitt jobb som konsult är förstås att få de att kommunicera med varandra på ett konstruktivt sätt som skapar kontakt. Att få insikter om att allt vi människor gör, gör vi för att det på något vis ”tjänar” oss och att det finns ett underliggande behov som väntar på att bli tillgodosett. Vi vill alla gå till jobbet, känna engagemang, samhörighet, delaktighet och få utvecklas.

Visst ska alla ta ansvar för en god arbetsmiljö, men Stefan Tengblads forskning har visat att medarbetare som blir helt självstyrda kan leda till negativt informellt ledarskap. Istället förespråkas betydelsen av interaktionen mellan ledare och medarbetare som i sin tur leder till att medarbetarna blir ”medledare”.

Är du intresserad av att få veta mer om medarbetarskap?

Varmt välkommen till vårt kostnadsfria seminarium ”HumaNova Evening: Nyfiken på Medarbetarskap?” den 9 april klockan 17.30-19.30, hos oss på Skeppsbron 32.

Läs gärna ytterligare om konceptet här, också.

Anette Högberg

Konceptansvarig Medarbetarskap

 

Läs fler bloggar här