Nycklar till gott medarbetarskap

Medarbetarskap

Föreställ dig att du kommer till jobbet efter helgen och du märker en stor förändring. Dina medarbetare beter sig annorlunda, stämningen är harmonisk trots mycket att göra, alla tar ansvar och känner till sina uppgifter, de som behöver ber om hjälp och det finns alltid någon som sträcker ut en hand. Det ges feedback på ett utvecklande sätt och alla tar gemensamt ansvar för verksamheten och varandra. Man kommunicerar öppet och ärligt i alla situationer.

Vad tror du är nycklarna?

Jag frågade 16 chefer från en större organisation förra veckan då vi pratade om Medarbetarskap och om vilka nycklar de trodde var av betydelse och de svar jag fick var:

  • Närvaro
  • Öppen atmosfär
  • Kommunikationen fungerar
  • Alla hjälper varandra att blomma ut
  • Fred i gruppen
  • Tillit och förtroende
  • Glädje i fokus
  • Optimism och engagemang
  • Man tar sig tid

I Medarbetarskap är alla medarbetare och vissa har en roll som chef. I Medarbetarskap får du hjälp att träna i kommunikation. Det startar med att våga börja samtala öppet och ärligt. Det finns naturligt i oss och samtidigt är det inte ovanligt att vi har glömt hur man gör.

Stefan Tengblads forskning visar hur Medarbetarskap ökar engagemanget och produktiviteten i verksamheten. Så här skriver Tengblad i sin rapport ”Medarbetarskap på 60 minuter”:

”Arbetsgivare inser alltmer att deras framgångar är beroende av medarbetare med lärförmåga, förmåga att samarbeta, ta ansvar och hantera stressiga situationer. Sådana förmågor utvecklas inte av sig självt utan är frukten av att medarbetare ges utrymme att träna upp de förmågorna under vägledning och stöd från sina chefer och/eller mer erfarna arbetskollegor.”

Anette Högberg

Konceptansvarig Medarbetarskap

Läs fler bloggar här