Har du tid att inte satsa på Medarbetarskap?

Tid för Medarbetarskap

I förra veckan var jag i Halmstad och genomförde Medarbetarskap för ett tiotal ambassadörer i en verksamhet. En bra start för att börja sprida förhållningssättet bland ledning och medarbetare.

Medarbetarskap handlar om hur man förhåller sig till:

 1. Arbetsuppgifter
 2. Arbetskollegorna
 3. Arbetsgivaren

Det är framförallt engagemanget i dessa tre hörnstenar som visar på graden av yrkesstolthet och upplevelsen av arbetsglädje på arbetet. Därmed ligger det i allas intresse att sträva efter ett så starkt engagemang som det bara går och inte nöja sig med att vara ”nöjd”.

Det här kan du förvänta dig….

 • Starkt engagemang hos medarbetarna som skapar högre effektivitet
 • Mer arbetsglädje och minskad sjukfrånvaro
 • Harmonisk och sund arbetsmiljö
 • Minskad risk för kriser och akuta oförutsedda händelser
 • Medarbetare som tar delat ansvar för sina kollegor – inklusive sin chef
 • Kommunikation som fungerar utifrån att varje medarbetare är tydlig med sina behov och kommer med konkreta lösningar
 • Medarbetare som leder sig själva genom självledarskap
 • Psykisk trygghet på arbetet

Forskning

Stefan Tengblad är forskare och professor och har utifrån en egenutvecklad modell tillsammans med sin forskargrupp studerat hur företag och organisationer bygger upp och kombinerar ekonomiska, tekniska och sociala resurser i syfte att stärka sin livskraft och förmåga att motstå kriser och påfrestningar.

Är du nyfiken på att veta mer om hur du kan implementera Medarbetarskap i din verksamhet? Hör gärna av dig till oss!

Konceptansvarig Medarbetarskap

Följ oss på LinkedInVåra koncept