7 frågeställningar för ökat engagemang bland dina medarbetare

Hur får du dina medarbetare att känna engagemang varje dag – alla dagar i veckan?

Ett nytt synsätt som professor Stefan Tengblad har forskat kring handlar om ansvarstagande medarbetare och belyser just detta. Idén grundar sig i hur medarbetare och ledare kan lyfta varandra genom något så enkelt som samtal.

Som bekant krävs det två för att dansa tango och om det skaver eller krisar i en relation, så räcker det inte att bara en utav parterna försöker rädda förhållandet ensam, utan att båda (eller samtliga) deltar.

Detsamma gäller på en arbetsplats. Det är lätt att skylla vantrivsel och misskötsel av arbetsuppgifter på chefen, men på samma sätt som i en relation ligger ansvaret inte enbart hos ledaren, utan är något som vilar på allas axlar.

Det kräver således att var och en tar sitt ansvar för att trivas på jobbet och utföra ett tillfredsställande arbete, vilket i sin tur fordrar att du som ledare hjälper dina medarbetare att se sitt beteende och förstå hur det påverkar arbetsrelationen.

Så hur ska du som ledare gå till väga om du märker att dina medarbetare varken trivs eller utför sina arbetsuppgifter?

Ett verktyg heter samtal i dialog!

Här följer några konkreta frågeställningar som ni kan börja att samtala kring:

 1. Hur känns det att vara du?
 2. Vad är lätt och vad är krävande i din vardag?
  I förhållande till arbetsuppgifterna
  I förhållande till kollegorna
  I förhållande till arbetsgivaren
 3. Vad är du extra stolt över i ditt jobb?
 4. Händelser det sista året som har satt spår
 5. Vad önskar du att utveckla; kompetens, uppgifter, arbetsmiljö?
 6. Verksamhetens (och ledarens) utmaningar framöver?
 7. Ditt bidrag till att hantera dessa utmaningar
  Vad behöver du för att kunna ta ansvar för detta?

Stefan Tengblads forskning bygger på beprövad evidens och visar sambanden mellan graden av medarbetarnas engagemang och vad som gör en verksamhet livskraftig. I hans senaste bok ”Medarbetarskap” (2017) vänder han sig till ledare som vill utveckla sina medarbetare och samspelet i deras organisation.

Vill du veta mer om medarbetarskap och få en inblick i hur du kan implementera det i just din verksamhet?

Varmt välkommen till vår kostnadsfria workshop ”HumaNova Evening: Nyfiken på Medarbetarskap?” den 9 april klockan 17.30-19.30, hos oss på Skeppsbron 32.

Anette Högberg

Konceptansvarig Medarbetarskap

 

Läs fler bloggar här