Motiverande samtal i verkligheten

Personligt möte, coaching, terapi
Personligt möte, coaching, terapi

MI

Hur gör man när man tillämpar ett utvecklande ledarskap där man behöver coacha sina medarbetare att hitta sina egna lösningar och verka för att skapa ett bra samarbete på arbetsplatsen.

Den här veckan har jag haft utbildning av nya arbetsledare inom sjukvården i ledarskap och utbildat socialtjänsten i en kommun i Sverige i Motiverande samtal, MI. Jag rundade av veckan med handledning för en enhet inom SLL, Stockholms läns landsting, och därefter ett coachande samtal. Det som blev tydligt är att MI var den bästa röda tråden i hela den här veckans olika uppdrag. Oavsett vad vi talade om så blev MI det som gjorde skillnad för mina deltagare. Både hur vi hanterade frågorna i rummet samt vilka verktyg deltagarna tog med sig hem.

Hur gör man när någon är kvar i sin offerroll eller bara kritiserar en handläggare eller en arbetsledare? Det kan vara svårt att hantera. Det är lätt att man som handläggare känner sig uppgiven och trött när man bara får höra att allt är hopplöst. Här är MI ett ypperligt verktyg för hur du kan lägga tillbaka ansvaret och få individen att hamna i självkonfrontation.

När man tillämpar metoden på rätt sätt så hjälper man individer att känna sig värdefulla och ansvarstagande. Man visar tydligt att varje individ har rätt att bestämma över sina egna resultat utan att lägga pekpinnar och skapa skuld.

Det kan handla om människor som aldrig har fått ta egna beslut eller som inte vet hur man använder sin egen vilja. Det stämmer också väl överens med hur vi arbetar på HumaNova. Jag tror att vårt förhållningssätt, med ett accepterande och icke värderande förhållningssätt, är avgörande för mötet med våra uppdragsgivare. Vi möter våra kunder med empati och aktivt lyssnande för att möjliggöra utveckling för individ och organisation. Det är också precis vad MI handlar om.

Kajsa Bellman Blomberg

Konceptansvarig Motiverande samtal

Läs fler bloggar här